Jane Jørgensen er koordinator hos Botjek Center Sydvestjylland.