Jenny Lie Andersen

Bygningssagkyndig og Energikonsulent

Jenny Lie Andersen er bygningssagkyndig og energikonsulent hos Botjek Center Trekanten.