Robert Grünberger

Partner, Bygningssagkyndig, energikonsulent og Arkitekt

Robert Grünberger er partner, bygningssagkyndig og energikonsulent hos Botjek Center Øst.