Søren Kramme

Bygningssagkyndig og energikonsulent

Søren Kramme er bygningssagkyndig og energikonsulent hos Botjek Center Midt- og Vestjylland.