Tom Hartvig Nielsen

Bygningssagkyndig og Energikonsulent

Tom Hartvig Nielsen er bygningssagkyndig og energikonsulent hos Botjek Center Vestjylland.