Energimærke

Energimærkning af store bygninger og erhvervsejendomme

  • Har du behov for et energimærke til en erhvervsbygning eller en stor ejendom?
  • Vi udarbejder energimærkning til erhvervsbygninger, landbrug og flerfamiliehuse

Vores specialister er godkendt til at udarbejde energimærker til erhverv og store ejendomme. Fordi vi har afdelinger fordelt over hele landet, er du sikret en rådgiver med kendskab til netop dit lokalområde. Du kan således trygt kontakte din lokale Botjek-afdeling i dag.

Energimærkning til erhvervsejendomme, landbrug og flerfamiliehuse

Mellem 30 og 40 procent af Danmarks energiforbrug anvendes til opvarmning, el og ventilation af bygninger. For at reducere dette forbrug har folketinget vedtaget loven om energimærkning.

Et energimærke er et dokument, der oplyser om en ejendoms energimæssige tilstand. Der er to formål med mærkningen, nemlig:

  • at synliggøre bygningens energiforbrug og fungere som en varedeklaration i forbindelse med salg eller leje af bygningen
  • at give et overblik over energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre, herunder deres pris og forventede påvirkning på varme- og elregningen

Energimærkningen giver desuden forslag til forbedringer, som bør gennemføres i forbindelse med renoveringer og ombygninger. Det giver dermed køber mulighed for at vurdere boligens energimæssige tilstand, før der laves en købsaftale.

Ved udregning af et energimærke beregnes bygningens energiforbrug på et standardiseret grundlag, hvorved det bliver muligt at foretage en sammenlignelig vurdering af forskellige bygninger. Dette vil hjælpe lejere/ejere med at finde ud af hvor dyr en ejendom samlet set vil være at bo i.

Et energimærke har en gyldighed på 10 år.

Derfor skal du vælge Botjek

Vi har høj kundetilfredshed

Som kunde møder du altid dedikerede og ansvarlige medarbejdere, hvor fagligheden er i fokus. Vi holder, hvad vi lover og lægger stor vægt på at være nærværende.

Vi leverer kvalitetsprodukter

Botjek er DS/EN ISO 9001 certificeret og vi lever op til en lang række krav fra byggeriets kvalitetskontrol. Vi leverer kvalitetsløsninger til vores kunder – og det er vi stolte af.

Vi rykker hurtigt ud

Når du bestiller en rapport hos Botjek, så kontakter vi dig altid indenfor 24 timer. Vi rykker ud indenfor 5 dage og du har dine rapporter klar indenfor 48 timer.

Hvornår er energimærkning nødvendig?

Ved salg, udlejning eller overdragelse af bygninger og boliger skal der foreligge et gyldigt energimærke. Energimærkning er lovpligtig og har til formål at synliggøre bygningens energiforbrug, og hvilke muligheder der er for at spare på energien.

Kommende lejere eller ejere kan bruge et energimærke til at få et overblik over bygningens energimæssige tilstand og udgifter til det beregnede varme- og elforbrug til belysning m.m.

Energikonsulent Måler Vindue
Energikonsulent tjekker isolering i hulmur

Bygninger til handel og service samt flerfamiliehuse på over 500 m² er generelt meget komplekse at energimærke, da der f.eks. ofte er store og komplicerede ventilations- og varmeanlæg.

Energimærkning af denne type bygninger kræver en energikonsulent, der er specielt godkendt til store ejendomme og som opfylder en række specifikke kompetencemæssige krav.

Botjeks energikonsulenter er godkendte til at udarbejde energimærker til erhverv og store ejendomme.

Det siger vores kunder om os

"Hjælpsom og punktlig konsulent, som udarbejdede rapporter meget hurtigt efter besøg. Derudover god hjælp fra administration ift. at aftale nyt møde (fik udarbejdet en kladde på tilstandsrapport oprindeligt)."

Henrik Sigmer - 07-06-2020

"Ukompliceret proces, hurtig rapportering, fin udnyttelse af digitale muligheder."

Svend Mertz - 05-06-2020

"Vores oplevelse er, at det blev udført meget professionelt, og med en virkelig god forklaring på skaderne. Ligeledes følte vi os trygge i, hvilke skader som vi skal udbedre, og hvilke vi ikke behøver inden salget."

Marice Charlotte - 03-06-2020

"Jeg blev kontaktet hurtigt. Det var muligt at I selv hentede nøgle ved mægler, så jeg ikke behøvede være på adressen. 4 timer efter sidste planlagte tid modtog jeg alle 3 rapporter, det kalder jeg hurtig og effektiv service.

Pia Jeppesen - 06-06-2020

"En meget personlig og behagelig kontakt med fornuftige forklaringer til bedømmelserne, samt med anvisning til løsninger på problemerne."

Erik Toft Jensen - 13-06-2020

"Utroligt flinke og effektive konsulenter med godt humør, og havde man spørgsmål fik man et godt og forståeligt svar man kunne bruge til noget."

Anton Peter - 24-05-2020

"God respons fra starten. Hurtig fremsendelse af materiale, der skulle udfyldes. Flinke og rare personer, der kom og lavede de 3 rapporter. Tak for god behandling."

Lene Kristiansen - 19-02-2020

"Det er første gang vi prøver dette, og jeres konsulent satte sig ned med os og fortalte os, hvordan det foregik trin for trin og tog os med gennem hele processen, og gav sig god tid til at svare på de spørgsmål vi måtte have. En rigtig god oplevelse."

Christina Milbrat - 13-02-2020

"Både konsulenten på el- og tilstandsrapporten var grundige og ordentlige. De kunne på redelig vis argumentere for de ting, de påpegede."

Søren Bo Husum - 25-02-2020

"Personlig og professionel. Kundeservice når det er bedst."

Maria Wivel - 18-02-2020

"Det var hurtigt og nemt at finde aftale for syn af hus. Konsulenten var meget venlig og informerede fint og grundigt. Efter syn var det meget let at komme i kontakt med konsulent ift. spørgsmål."

Susanne Barker - 06-10-2019

"God og faglig orientering i undersøgelsens forløb - behagelige konsulenter."

Inge Nørgaard - 29-01-2020

"Kompetent person, der var god til at vise og snakke om fejl og mangler. Man er altid lidt nervøs, når der skal laves alle de rapporter. Men det var en god oplevelse. Tak."

Henning Lund - 02-10-2019

“I kom hurtigt. Jeg ringede torsdag eftermiddag og I kom mandag formiddag. Det var en meget professionel og god gennemgang af alle papirer. En god oplevelse.”

Maj-Britt Sønderup - 08-10-2018

"Kompetente og venlige medarbejdere med tid til at forklare tingene, vi spurgte ind til."

Aase Louise - 05-02-2020

"Flinke folk med stor faglig viden."

Frank Blicher - 22-02-2020

“Konsulenten var utrolig behagelig og tog sin tid til at fortælle mig om, hvad han kiggede på og hvorfor”

Michelle Faber - 08-11-2018

"Begge konsulenter virkede meget erfarne indenfor fagområderne. God mundtlig og skriftlig formidling. Rapporter stemmer overens med, hvad jeg blev orienteret om efter endt gennemgang. God rådgivning i relation til observerede mangler og denne rådgivning lægger et godt grundlag for prioritering af min udbedring af fejl og mangler."

Kristian, Hillerød - 10-02-2020

"De to mænd fra Botjek var yderst behagelige og var meget forklarende."

Sidsel Grønn - 29-01-2020

"Fin forklaring inden udarbejdelsen og fyldestgørende information efterfølgende. Behagelig personlighed."

Maja Nørdrup - 05-06-2020

“I var så søde og rare og gav jer god tid til at forklare tingene for os. Tusind tak for hjælpen”

Jette Løvendahl - 08-10-2018

"Dem der var hos os, var meget dygtige og grundige. De var også gode til at forklare."

Mette Lundegaard - 06-02-2020

“Super god byggesagkyndig og elmand, der var gode til at forklare sig”

Malene Jensen - 08-10-2018

"Venlig konsulent og omhyggelig gennemgang af boligen."

Ingelise Holmsgaard - 14-02-2020

“God dialog og forklaring på de fundne anmærkninger.”

Preben Jørgensen - 08-10-2018

"Grundig gennemgang af sympatiske konsulenter."

Bent Hansen - 23-02-2020

"Der var ikke den store forstyrrelse i vores hverdag. Hvis vi spurgte om noget, fik vi svar. Efter udarbejdelsen af rapporten blev vi orienteret om, hvorfor vi fik nogle "k"-er. Det var rigtigt dejligt."

Sanne Boiskau - 01-02-2020

"Professionelt forløb med de berørte parter."

Henrik Walter - 06-02-2020

"Alt gik super fint, alle aftaler blev holdt. God service ved gennemgang efter udarbejdelse af tilstandsrapport."

Lone Høhrmann - 22-03-2020

"En saglig og faglig god oplevelse."

Anders Kyllingsbæk - 07-02-2020

Krav til et stort energimærke

Bygninger til erhverv samt flerfamiliehuse er omfattet af nedenstående regler:

  • Alle nyopførte bygninger på 60 m² og derover skal energimærkes før de tages i brug
  • Når en ejendom sælges, skal sælger fremlægge en gyldig energimærkning
  • Der skal fremlægges gyldig energimærkning, når en ejendom udlejes helt eller delvis, og når der sker overdragelse af en andel eller anpart i ejendommen
Byggesagkyndig og energikonsulent i gang med rapportering

Udfyld formularen
og vi kontakter dig inden for 24 timer

Tak for din henvendelse

Vælg et af vores mest populære produkter

Byggesagkyndig udarbejder tilstandsrapport til et hus

Tilstandsrapport

Få tjekket tilstanden på din bolig, og få styr på skaderne

LÆS MERE

Eltekniker foretager et eleftersyn

Eleftersyn

Vores el-tekniker gennemgår din ejendom, og du undgår overraskelser

LÆS MERE

Energikonsulent Kontrollere Isolering ift. energimærke

Energimærke

Vi synliggør energiforbruget, og giver forslag til forbedringer

LÆS MERE

Tilstandsrapport, elinstallationsrapport og energimærke

Pakkeløsning

Få det du har brug for i én samlet pakke:

  • Tilstandsrapport
  • Eleftersyn
  • Energimærke

LÆS MERE

Energimærkning af nybyggeri

Formålet med et energimærke for nybyggeri er at kontrollere, om bygningen er udført som forudsat i energirammeberegningen, der blev udarbejdet inden opførelsen af bygningen. Desuden skal energimærket kontrollere om bygningen opfylder de gældende energimæssige regler i bygningsreglementet. Der udarbejdes derfor ikke besparelsesforslag ved denne type energimærkning. Hvis bygningen kan godkendes i energimærket, kan det danne grundlag for kommunens udstedelse af ibrugtagningstilladelsen.

Udførelsen af energimærkningen

Energimærkning af erhverv, eksempelvis handel og service samt flerfamiliehuse på over 500 m², kan kun udføres af en energikonsulent, der er godkendt hertil.

Den udsendte energikonsulent besigtiger bygningen og registrerer de tekniske installationer, belysning samt klimaskærmens isoleringsværdier og arealer. Skjulte bygningsdele såsom isolering af terrændæk kan evt. findes i tegningsmateriale eller vurderes ud fra gældende bygningsskikke på opførelses- eller renoveringstidspunktet.

Bygningsejeren kan ved at udlevere tegninger, forbrugsoplysninger, hulmursattest og andet bygningsmæssigt relevant materiale bidrage til, at energimærket bliver så retvisende som muligt.

Ved energimærkning af nybyggeri er det et krav, at der udleveres en opdateret energirammeberegning som XML-fil, byggetilladelsen, energidata for vinduer, varme- og ventilationsanlæg m.m.

Vi er specialiseret i at udarbejde energimærke til erhverv og store ejendomme. Kontakt din lokale Botjek afdeling for at høre mere om energimærkning til erhvervsejendomme.

Vi tilbyder også energimærke til private.

Skala for energimærke

Bygninger kan energimærkes efter to forskellige principper, nemlig beregnet forbrug eller faktisk forbrug. Hvis I sælger eller udlejer mere end 25 % af bygningen, skal I altid energimærke ud fra beregnet forbrug. Faktisk forbrug bruges til store bygninger, hvor drift og adfærd har stor indflydelse på energiforbruget. Denne type energimærkning stiller store krav til driftsdata og kan ikke anvendes ved salg.

Under alle omstændigheder vises energimærket på en skala fra A til G, hvor A er delt op i A2020, A2015 og A2010. Årstallet henviser til det bygningsreglement, som bygningen opfylder. A2020 er det laveste energiforbrug og G det højeste. Kun de bedste lavenergibygninger kan få A2015 og A2020.

Energimærke til offentlige bygninger

Alle offentlige bygninger skal energimærkes, og det er jeres eget ansvar at få dem mærket. Dette gælder også for nyopførte bygninger, før de tages i brug eller meldes færdige.

Det er jeres eget ansvar, at jeres bygninger er energimærkede.

Reglerne for mærkningen afhænger af bygningens størrelse:

- 60-250 m2: Bygningen skal have et gyldigt energimærke, hvis den skal sælges eller udlejes

- Over 250 m2: Bygningen skal altid have en gyldig energimærkning, også selvom den ikke skal sælges eller udlejes. Energimærket udløber efter 10 år. Forny mærket, inden perioden udløber

- Salg eller udlejning: Hvis I sælger eller udlejer mere end 25 % af bygningen, skal I altid energimærke med beregnet forbrug

Bygningens energimærke skal opsættes, så det er synligt for brugerne af bygningen. Alle ministerier skal desuden offentliggøre deres energimærker og energimærkningsrapporter for ministerierne på deres hjemmeside.

Energimærket skal desuden være synligt i annoncen, når bygningen skal sælges eller udlejes.

Bestil tilbud på energimærkning

Ring eller bestil et uforpligtende tilbud på energimærkning af bygninger og erhvervsejendomme hos os.

Ønsker du yderligere information om vores ydelser, så er du velkommen til at kontakte os. Bestiller du et uforpligtende tilbud, kontakter vi dig inden for 24 timer med et tilbud på det store energimærke.

Læs mere
Læs mindre

Viden og råd

Vinter I Danmark

Klimaskærm

Bolig

Vinterklar

Sådan bliver dit hus klart til vinteren

Få råd til, hvordan du sikre boligens klimaskærm så du undgår skader som råd og svamp
Læs mere
Energikonsultent udarbejder energimærke

Energibesparelse

Energirenovering

Tilskud

Nye tilskud til energirenovering

Med Bygningspuljens tilskud kan du spare op til 30% på energibesparende boligrenoveringer
Læs mere
Skybrud og oversvømmelse i villakvarter

Skybrud

Stormflod

Oversvømmelse

Vandskade

Sådan sikrer du din bolig mod skybrud

Og hvad du skal gøre, hvis uheldet alligevel er ude og du får vand ind i din bolig
Læs mere