Nye tilskud til energirenovering af din bolig

Som boligejere kan du få tilskud til at energirenovere dit hjem

Med Bygningspuljens nye tilskud til energirenovering af boliger og ejendomme, kan du spare helt op til 30% på energibesparende boligrenoveringer og -forbedringer.

Bygningspuljen er en tilskudsordning under Energistyrelsen. Formålet er at nedbringe energiforbruget og omstille varmeforsyningen i Danmark. Begge dele er afgørende faktorer i vores overordnede klimaregnskab.

Der er en stor pose penge i puljen hvert år fra 2020-2026 til energirenoveringer af helårsboliger. I år 245 millioner og næste år 375 mio.

Men der er mange andre fordele at hente, udover de mange penge i tilskud, ved at gennemføre et renoveringsprojektet.

 • For det første fører det til lavere energiudgifter for dig og din husstand
 • For det andet øger det din boligs værdi
 • Og så resulterer det ofte også i bedre komfort og indeklima i hjemmet

Det vil med andre ord sige, at du får tilskud fra Bygningspuljen til at forbedre dit eget hjem — og samtidig kommer det dig også til gode med energibesparelser i hjemmet fremadrettet.

Du bidrager desuden aktivt til regeringens ambitioner om den grønne omstilling og gør din del for, at vi alle går en renere fremtid i møde. Samtidig forbedrer du din ejendom og løfter dens værdi.

Tilskuddet dækker alt fra renovering af isolering i loft og vægge til installation af en ny varmepumpe.

Nyttige fakta om tilskuddet fra Bygningspuljen

 • Det er fra den 15. oktober 2020, at du kan ansøge om tilskud fra Bygningspuljen til energiforbedringer i blandt andet parcelhuse, lejligheder og kollegier
 • Din bolig skal være registreret som helårsbeboelse i BBR for at være berettiget
 • Du skal ansøge om tilskud før renoveringsprojektet skydes i gang
 • Du modtager et fast tilskudsbeløb i forhold til størrelsen og typen af din energiforbedring
 • Du søger online på https://sparenergi.dk/forbruger/boligen/tilskud, hvor du også kan beregne, hvor stort et beløb du kan forvente at få i tilskud (samt hvor meget du kan spare i forbrug)
 • Det er vigtigt, at du dokumenterer bygningens før-situation med et energimærke dateret efter 1. oktober 2012

  Du må derudover ikke have lavet ændringer, der medfører, at der er brug for et nyt energimærke. Dette krav gælder ikke for konvertering til varmepumpe.
 • Du skal gennemføre renoveringsprojektet indenfor 2 år fra du har fået grønt lys for tilskuddet
 • Samlet skal du ansøge om mindst 5.000 kr.

Kan du søge om tilskud til energirenovering?

Overordnet set er tilskudsmuligheden åben for privatpersoner såvel som virksomheder og diverse foreninger.

Mere konkret vil det sige:

 • Privatpersoner, private andelsboligforeninger, interessentskaber og moderejendomme for bebyggelser opdelt i ejerlejligheder

 • Anpartsselskaber, aktieselskaber, foreninger, legater eller selvejende institutioner, almene boliger samt andre selskaber på nær interessentskaber

Energimærkning er et krav ved ansøgning om tilskud

Din tilskudsberettigelse er betinget af, at der foreligger et gyldigt energimærke.

Dette krav inkluderer tilskud til energiforbedringer af klimaskærm og/eller drift – men ikke ved installation af ny eldrevet varmepumpe.

Energimærket skal være fra 1. oktober 2012 eller nyere, og der må ikke være foretaget betydelige ændringer eller renoveringer siden da. I så fald skal det fornys.

Disse tilskud til energiforbedringer er dog ikke betinget af besparelsesforslagene i energimærkningen.

Hvis du ønsker et energimærke, hjælper vi gerne. Du kan bestille et energimærke her.

Kan du søge om tilskud til energimærkning?

Alle private bygningsejere må som udgangspunkt godt få tilskud til energimærkning i de tilfælde, hvor den skal foreligge som bevis ved ansøgning om tilskud til energiforbedringsprojekter.

Eventuelle tilskud til energimærkning måles i forhold til tilskuddet, der ydes til energiforbedringsprojektet.

Det vil sige:

 • Tilskud på 5.000–9.999 kr. giver et energimærkningstilskud på 3.000 kr.
 • Tilskud på 10.000–14.999 kr. giver et energimærkningstilskud på 2.000 kr.
 • Tilskud på 15.000–19.999 kr. giver et energimærkningstilskud på 1.000 kr.
 • Tilskud over 20.000 kr. udløser ikke energimærketilskud

Hvis du står i det tilfælde, hvor der indgår flere boliger/enheder i din ansøgning om energiforbedring, ser man på det sammenlagte opvarmede areal af alle boliger/enheder, der skal energimærkes. Herudover inddrages også det samlede tilskud for de pågældende boliger/enheder som grundlag for beregning af tilskuddet.

Her kan du opnå tilskud til energimærkning på 2 kroner pr. kvadratmeter opvarmet areal (men minimum kr. 5000), fratrukket 20% af tilskuddet til energirenoveringsprojektet for alle boliger/enheder.

Hvis du synes det lyder lidt indviklet, så er du ikke alene.

Derfor er du altid velkommen til at kontakte os — vi har fagfolk siddende, som med glæde vil hjælpe dig. 

Kontakt os for en uforpligtende snak

Udfyld formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
I hverdage mellem kl. 9-15 eller inden for 24 timer.


Høj kundetilfredshed
TrustScore på 4,6. Kunderne vurderer vi leverer en fremragende ydelse.
Høj kvalitet
Vi lever op til byggeriets kvalitetskontrol og yder professionel og uvildig rådgivning.
Hurtig levering
Vi kontakter dig inden for 24 timer og kommer ud til dig inden for 5 hverdage.

Få et uforpligtende tilbud indenfor 24 timer

Energirenoveringer du kan få tilskud til

Maksimalt udgør tilskuddet 30% af forventede markedspriser på udgifter til produkter, løn og materialer.

De konkrete energiforbedringer i tilskudsordningen er defineret ud fra en positivliste.

Overordnet ydes der tilskud til tre områder.

Disse er:

 1. Klimaskærm
 2. Konvertering til varmepumpe
 3. Bygningens drift

 Klimaskærm

 • Udvendig isolering af ydervæg —dette gælder massiv ydervæg og let ydervæg, men ikke hulmur og kælderydervæg
 • Efterisolering af tag og loft — dette gælder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag
 • Isolering af terrændæk
 • Udvendig isolering af sokkel ved terrændæk
 • Udskiftning af facadevinduer
 • Udskiftning af dørhøjt vindue — dette gælder terrassedøre, skydedøre, foldedøre o.lign.
 • Udskiftning af ovenlysvinduer
 • Montering af forsatsramme eller koblet ramme på eksisterende eller nyt vindue med 1-lag glas

Konvertering til varmepumpe

 • Konvertering fra oliekedel, biokedel, gasfyr, elvarme til luft-til-væske eller jord-til-væske varmepumpe

Bygningens drift

 • Etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding med varmeveksler
 • Varmegenindvinding af afkastluften ved udsugning med varmepumpe — her skal bygningen enten være en etagebygning, et flerfamiliehus eller et to-familiehus med vandret adskillelse mellem boligerne
 • Konvertering til vandbårent rumvarmeanlæg

Eksempler på tilskud til renovering

Med udgangspunkt i Energistyrelsens redegørelse vil et almindeligt parcelhus på 150 kvadratmeter modtage tilskud på:

 • 17.000 kr. til efterisolering af loft
 • 68.000 kr. til udskiftning af alle facadevinduer
 • 28.000 kr. ved konvertering til varmepumpe

Sådan søger du om tilskud?

Energistyrelsen står for alt det administrative ved den nye tilskudspulje.

Derudover kan du læse mere om Bygningspuljen og ansøgningsmaterialet her:

https://ens.dk/service/tilskuds-stoetteordninger/bygningspuljen

Vi hjælper dig gerne

Har du overvejet at energirenovere, så er det måske nu, du skal gøre alvor af det. Der er penge at spare på både energirenoveringen og på længere sigt energiforbruget i dit hjem.

Hvad end du har et specifikt spørgsmål, søger generel rådgivning eller allerede er i gang med at søge om et nyt energimærke eller tilskud til energirenovering, er du altid velkommen at kontakte os.