Energimærke til store bygninger og erhvervsejendomme

  • Har du behov for et energimærke til en erhvervsbygning eller en stor ejendom?
  • Vi udarbejder energimærkning til erhvervsbygninger, landbrug og flerfamiliehuse

Vi er godkendt til at udarbejde energimærker til erhverv og store ejendomme. Vi har afdelinger i hele landet og kendskab til netop dit lokalområde. 

Energimærkning til erhvervsejendomme, landbrug og flerfamiliehuse

Ønsker du at sælge eller udleje din ejendom, er der særlige krav for ejendommen, og hvilke rapporter, der skal foreligge ved salg eller udlejning.

Mellem 30 og 40 procent af Danmarks energiforbrug anvendes til opvarmning, el og ventilation af bygninger. For at reducere dette forbrug har folketinget vedtaget loven om energimærkning.

Et energimærke er et dokument, der oplyser om en ejendoms energimæssige tilstand. Der er to formål med mærkningen, nemlig:

  • at synliggøre bygningens energiforbrug og fungere som en varedeklaration i forbindelse med salg eller leje af bygningen
  • at give et overblik over energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre, herunder deres pris og forventede påvirkning på varme- og elregningen

Energimærkningen giver desuden forslag til forbedringer, som bør gennemføres i forbindelse med renoveringer og ombygninger. Det giver dermed køber mulighed for at vurdere boligens energimæssige tilstand, før der laves en købsaftale.

Ved udregning af et energimærke beregnes bygningens energiforbrug på

et standardiseret grundlag, hvorved det bliver muligt at foretage en sammenlignelig vurdering af forskellige bygninger. Dette vil hjælpe lejere/ejere med at finde ud af, hvor dyr en ejendom samlet set vil være at bo i.

Et energimærke har en gyldighed på 10 år.

Efter denne periode skal energimærkningen fornyes, hvis ejendommen skal sælges, overdrages eller udlejes. Energimærkning af erhvervsejendommen gælder i hele perioden, og må således gerne genbruges, selvom ejendommen bliver solgt eller udlejet inden for de 10 år.

Hvis der bliver foretaget en energirenovering af bygningen, er det en god idé at få fornyet energimærket. Det skyldes, at energirenoveringen kan have betydning for bygningens energiforbrug, hvilket kan få indflydelse på ejendommens energimærkning.

Energimærkning af erhvervsejendomme og større bygninger må kun udføres af godkendte energikonsulenter. Hos Botjek har vi beskikkede energikonsulenter, som er godkendt til at foretage energimærkning til erhverv. Du kan derfor være sikker på, at en energimærkning af bygninger hos os overholder alle gældende krav.

Derfor skal du vælge Botjek

Vi har høj kundetilfredshed


Som kunde møder du altid dedikerede og ansvarlige medarbejdere, hvor fagligheden er i fokus. Vi holder, hvad vi lover og lægger stor vægt på at være nærværende.

Vi leverer kvalitetsprodukter


Botjek er DS/EN ISO 9001 certificeret og vi lever op til en lang række krav fra byggeriets kvalitetskontrol. Vi leverer kvalitetsløsninger til vores kunder – og det er vi stolte af.

Vi rykker hurtigt ud


Når du bestiller en rapport hos Botjek, så kontakter vi dig altid indenfor 24 timer. Vi rykker ud indenfor 5 dage og du har dine rapporter klar indenfor 48 timer.

Hvornår er energimærkning nødvendig?

Ved salg, udlejning eller overdragelse af bygninger og boliger skal der foreligge et gyldigt energimærke. Energimærkning er lovpligtig og har til formål at synliggøre bygningens energiforbrug, og hvilke muligheder der er for at spare på energien.

Kommende lejere eller ejere kan bruge et energimærke til at få et overblik over bygningens energimæssige tilstand og udgifter til det beregnede varme- og elforbrug til belysning m.m.

Bygninger til handel og service samt flerfamiliehuse på over 500 m² er generelt meget komplekse at energimærke, da der f.eks. ofte er store og komplicerede ventilations- og varmeanlæg.

Energimærkning af denne type bygninger kræver en energikonsulent, der er specielt godkendt til store ejendomme og som opfylder en række specifikke kompetencemæssige krav.

Botjeks energikonsulenter er godkendte til at udarbejde energimærker til erhverv og store ejendomme.

Krav til et stort energimærke

Energimærkning er lovpligtigt for både almindelige boliger og erhvervsejendomme. Ved større bygninger er der krav om stort energimærke (energimærke +).

Er du ejer af en erhvervsejendom, som du ønsker at sælge, eller som skal bruges til udlejning, er det således vigtigt, at du får en energimærkning af bygningen. Det er dig som udlejer eller ejer af bygningen, der skal sørge for, at ejendommen har et gyldigt energimærke. Det er desuden ejer/udlejers ansvar at sørge for, at lejer får udleveret energimærket

Bygninger til erhverv samt flerfamiliehuse er omfattet af nedenstående regler:

  • Alle nyopførte bygninger på 60 m² og derover skal energimærkes før de tages i brug
  • Når en ejendom sælges, skal sælger fremlægge en gyldig energimærkning
  • Der skal fremlægges gyldig energimærkning, når en ejendom udlejes helt eller delvis, og når der sker overdragelse af en andel eller anpart i ejendommen

Kontakt os for en uforpligtende snak

Udfyld formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
I hverdage mellem kl. 9-15 eller inden for 24 timer.


Høj kundetilfredshed
TrustScore på 4,5. Kunderne vurderer vi leverer en fremragende ydelse.
Høj kvalitet
Vi lever op til byggeriets kvalitetskontrol og yder professionel og uvildig rådgivning.
Hurtig levering
Vi kontakter dig inden for 24 timer og kommer ud til dig inden for 5 hverdage.

Få et uforpligtende tilbud indenfor 24 timer

Energimærkning af nybyggeri

Formålet med et energimærke for nybyggeri er at kontrollere, om bygningen er udført som forudsat i energirammeberegningen, der blev udarbejdet inden opførelsen af bygningen.

Desuden skal energimærket kontrollere om bygningen opfylder de gældende energimæssige regler i bygningsreglementet. Der udarbejdes derfor ikke besparelsesforslag ved denne type energimærkning.

Hvis bygningen kan godkendes i energimærket, kan det danne grundlag for kommunens udstedelse af ibrugtagningstilladelsen.

Udførelsen af energimærkningen

Har du brug for energimærkning af erhvervsejendomme, eller er din nuværende energimærkning af ejendommen udløbet, kan du få fornyet din energimærkning hos os.

Energimærkning af erhverv, eksempelvis handel og service samt flerfamiliehuse på over 500 m², kan kun udføres af en energikonsulent, der er godkendt hertil.

Vi kan udarbejde en ny energimærkning til dig, der lever op til de højeste kvalitetskrav, så du kan fremvise et gyldigt energimærke for din ejendom.

Den udsendte energikonsulent besigtiger bygningen og registrerer de tekniske installationer, belysning samt klimaskærmens isoleringsværdier og arealer. Skjulte bygningsdele såsom isolering af terrændæk kan evt. findes i tegningsmateriale eller vurderes ud fra gældende bygningsskikke på opførelses- eller renoveringstidspunktet. Vi undersøger desuden muligheden for tilslutning til fjernvarme eller installation af andre klimavenlige varmeanlæg

Bygningsejeren kan ved at udlevere tegninger, forbrugsoplysninger, hulmursattest og andet bygningsmæssigt relevant materiale bidrage til, at energimærket bliver så retvisende som muligt.

Alle data og resultater fra gennemgangen samler vi i en energimærkningsrapport, som giver dig et overblik over den energimæssige tilstand i ejendommen. Her fremgår blandt andet dokumentation for energimærkningen og den energiklasse, som ejendommen ligger placeret i.

I rapporten er desuden beskrevet, hvilke muligheder der er for optimering af energiforbruget i ejendommen, som kan bruges til at planlægge og lave energirenoveringer for at mindske energiomkostningerne og forbedre energimærkningen og ejendommens energiklasse.

Der kan være flere fordele ved dette. En af de væsentligste fordele er naturligvis, at du kan forbedre energiforbruget, mindske co2 udledningen og dermed gøre bygningen mere energi- og klimavenlig, samtidig med at du reducerer energiomkostningerne.

Ved at lave energiforbedringer, som forbedrer ejendommens energimæssige stand, kan du desuden forbedre din energimærkning og opnå en bedre energiklasse for bygningen. Dette kan være med til at øge bygningens værdi, så du kan øge salgsprisen eller øge lejeindtægterne hos dine lejere.

Det kan derfor med fordel betale sig at bruge energimærkningen af erhvervsejendommen til at lave energiforbedringer og få en bedre energimærkning og energiklasse.

Ved energimærkning af nybyggeri er det et krav, at der udleveres en opdateret energirammeberegning som XML-fil, byggetilladelsen, energidata for vinduer, varme- og ventilationsanlæg m.m.

Vi er specialiseret i at udarbejde energimærke til erhverv og store ejendomme. Kontakt din lokale Botjek afdeling for at høre mere om energimærkning til erhvervsejendomme.

Vi tilbyder også energimærke til private.

Det siger vores kunder om os

"Fantastisk kompetente og behagelige eksperter til såvel tilstandsrapport, energimærke samt elinstallationsrapport. Bedre repræsentanter til disse opgaver kunne jeg ikke ønske mig. Super tilfredshed herfra med tusinde tak."

Erling Bo - 30-03-2022

"De 2 konsulenter der foretog analyse og skrev rapport var utroligt behagelige mennesker. Begge var punktlige, hjælpsomme, venlige, forklarende - både under undersøgelsen og ved gennemgang af rapporter, - og med god humoristisk sans var besøget både lærerigt og nemt."

Alan K Hueg - 30-03-2022

"Vi har fået lavet tre rapporter hos jer, af tre fagligt dygtige konsulenter, som samtidigt var yderst behagelige at være sammen med. I må have en god ansættelsespolitik, siden det er lykkes jer at ansætte så gode medarbejdere."

John Ib - 30-03-2022

"Professionelt, alle aftaler blev overholdt, sympatiske og hjælpsomme medarbejdere hele vejen."

Helle Søgaard - 31-03-2022

"Seriøs gennemgang af ejendommen med gode svar på de fejl, der blev konstateret. Behagelige mennesker at have besøg af."

Steen Dahlgaard - 31-03-2022

"Grundig gennemgang af huset. Ordentlig, venlig og seriøs tilgang. Fin og reel tilbagemelding efter tilstandsrapporten var gennemført."

Ingrid Tast - 31-03-2022

"Super service fra start til slut med tilstandsrapporten, både fra jer på kontoret og til dem der var ude i huset at lave rapporten. Så super god oplevelse."

Lars Larsen - 30-03-2022

"Meget behagelige og kompetente konsulenter, der viste stor respekt for vores ejendom på en tillidsvækkende måde."

Hanne - 30-03-2022

"Konsulenten optrådte professionelt og kundevenligt. Han var god til at forklare sig og det gav en tryghed."

Eva Søndberg - 30-03-2022

"Sød og rar medarbejder som har været hos os 2 gange, punktlig og påpasselig. Alt i alt en rigtig god oplevelse, får de bedste anbefalinger herfra."

Trine Støttrup Holmberg - 30-03-2022

"Rigtig venlig og behagelig service lige fra første kontakt med jeres kontor og helt frem til begge konsulenter havde været på ejendommen. Mine bedste anbefalinger sendes jeres vej."

Astrid Barslund - 30-03-2022

"Jeg er bare så positiv overrasket over hele forløbet! Vi havde brug for alle rapporter lynhurtig og vi fik dem på 4 dage! Konsulenterne var så imødekommende, professionelle og rare at byde indenfor i ens hjem! Bare en helt igennem fantastisk oplevelse."

Jeanette Kjær - 23-01-2021

"I har leveret en hurtig og yderst professionel service, hvor jeg fik rigtig gode forklaringer på mine spørgsmål - og hvor jeg for det meste faktisk ikke behøvede at spørge. Jeres konsulenter kom selv med den relevante information og forklaring. Verdensklasse - og derfor er I allerede anbefalet til en god ven."

Ole, Ølstykke - 11-02-2021

"Jeg fik bare en god fornemmelse af professionalisme, og at de bygningssagkyndige var til at snakke med, og de var gode til at forklare, hvorfor det ene og hvorfor det andet - og om udbedringer overhovedet ville kunne indtjene sig."

Lars Rud - 09-02-2021

"Kort tid fra bestilling til besigtigelse af huset. Hurtig aflevering af rapport efter besigtigelse. Kommer til tiden. God info inden besøg på mail samt ved ankomst."

Morten Smith - 16-01-2021

"To super behagelige konsulenter. Vores varmeste tak og anbefalinger af Lars og Thomas fra Botjek. Virkelig en god oplevelse og håber at den gode tilbagemelding kommer til dem. MEGET behagelige fyre!!"

Anette og Peter - 28-02-2021

"Kort og godt blev aftaler indgået hurtig - aftaler blev overholdt - kommunikationen var klar og tydelig."

Per Bonnichsen - 18-01-2021

"God, hurtig, professionel og effektiv håndtering, og meget hurtig til at lave rapporterne - de kom samme dag."

Anette & Jan Seerup - 11-02-2021

"Utroligt venlige personer, der kom ud til os. Og de havde virkelig styr på tingene og var meget grundige."

Susanne Isaksen - 12-02-2021

"De to der var her, var rigtigt flinke og hjælpsomme. Deres rapporter gav et realistisk billede af vores hus. De gav os også nogle gode råd."

Maria Søgaard - 01-03-2021

"Professionelle, kompetente, empatiske og effektive personer, der udførte tilstands- og elrapporter."

Hanne og Erik Ravn - 09-02-2021

"Jeres konsulent arbejdede professionelt. Han forklarede hvad han lavede og svarede fyldestgørende på vore spørgsmål."

Jørgen Kristensen - 21-01-2021

"Botjek var fra start til slut informative, ordholden og professionelle i alt, hvad Botjek foretog sig."

Elin Fogh Melvang - 28-01-2021

"Alle aftaler overholdt. Kom til tiden. God gennemgang efter besøg med mundtlige kommentarer på gule og røde markeringer."

Ole Taankvist - 09-02-2021

"Det at få undersøgt og "bedømt" ens ejendom kan godt være lidt betænkeligt, men vi oplevede ikke noget negativt. Det hele foregik fornuftigt roligt og blev gjort grundigt, så vi er godt tilfredse."

Hans Peter Phillip - 25-02-2021

"Seriøse, venlige og informative konsulenter. Vi følte os meget trygge i processen. Kan kun sige positive ting om "vores" to konsulenter."

Jørn Fritz - 29-01-2021

"Byggeteknikeren var meget positiv og venlig samt gav sig tid til at forklare emner på boligen på en let forståelig måde."

Steen Pøhlsgaard - 20-01-2021

"Super hurtig behandling og meget venlig og ordentlig hjælp i forhold til diverse dokumenter."

Tine Agerskov - 01-03-2021

"Alt i alt en god oplevelse med tilstandsrapport og el-rapport. Professionelle og flinke folk og en god dialog om, hvad der skulle laves."

Ole Pedersen - 22-01-2021

"Syntes bare at I er så hjælpsomme, selvom det sikkert er "dumme" spørgsmål, der stilles. Desuden føler jeg at I har styr på det, og IKKE springer over hvor gærdet er lavest. Man føler sig godt behandlet og tryg i jeres hænder."

John Benny - 26-01-2021

"Det var en god oplevelse - også fordi vi ikke har prøvet det før. Han gik stille og roligt rundt og var god til at besvare vores spørgsmål til de forskellige ting."

Frank Vinther - 18-02-2021

"Jeg var her selv og er selv faglært. Synes de 2 personer var meget kompetente og vi fik en god snak om tingene."

Peter Madsen Greve - 19-01-2021

"Meget kompetent medarbejder, som gav sig tid til at forklare og som var venlig og respektfuld under sit besøg. Det fremstår som et seriøst foretagende, hvor man kan have tillid til det arbejde, der udføres. Det gælder også omvendt når man så skal købe nyt hus. At man ved tingene er grundigt gennemgået."

Marlene Gudmann - 02-02-2021

"Meget professionelt personale, der var super grundige i gennemgangen af huset. Og så var de søde og venlige. Prisen var god. Vil give dem mine varmeste anbefalinger."

Stine og Jacob - 06-02-2021

"Den byggesagkyndige var meget behagelig og professionel under sit besøg. Han forklarede fint manglerne."

Rasmus Andersen - 25-02-2021

"Der var ikke den store forstyrrelse i vores hverdag. Hvis vi spurgte om noget, fik vi svar. Efter udarbejdelsen af rapporten blev vi orienteret om, hvorfor vi fik nogle "k"-er. Det var rigtigt dejligt."

Sanne Boiskau - 01-02-2020

"En saglig og faglig god oplevelse."

Anders Kyllingsbæk - 07-02-2020

"Professionelt forløb med de berørte parter."

Henrik Walter - 06-02-2020

"Alt gik super fint, alle aftaler blev holdt. God service ved gennemgang efter udarbejdelse af tilstandsrapport."

Lone Høhrmann - 22-03-2020

"Grundig gennemgang af sympatiske konsulenter."

Bent Hansen - 23-02-2020

"Venlig konsulent og omhyggelig gennemgang af boligen."

Ingelise Holmsgaard - 14-02-2020

"Vores oplevelse er, at det blev udført meget professionelt, og med en virkelig god forklaring på skaderne. Ligeledes følte vi os trygge i, hvilke skader som vi skal udbedre, og hvilke vi ikke behøver inden salget."

Marice Charlotte - 03-06-2020

"Kompetente og venlige medarbejdere med tid til at forklare tingene, vi spurgte ind til."

Aase Louise - 05-02-2020

"Flinke folk med stor faglig viden."

Frank Blicher - 22-02-2020

"Dem der var hos os, var meget dygtige og grundige. De var også gode til at forklare."

Mette Lundegaard - 06-02-2020

"Jeg blev kontaktet hurtigt. Det var muligt at I selv hentede nøgle ved mægler, så jeg ikke behøvede være på adressen. 4 timer efter sidste planlagte tid modtog jeg alle 3 rapporter, det kalder jeg hurtig og effektiv service.

Pia Jeppesen - 06-06-2020

"Utroligt flinke og effektive konsulenter med godt humør, og havde man spørgsmål fik man et godt og forståeligt svar man kunne bruge til noget."

Anton Peter - 24-05-2020

"Fin forklaring inden udarbejdelsen og fyldestgørende information efterfølgende. Behagelig personlighed."

Maja Nørdrup - 05-06-2020

"En meget personlig og behagelig kontakt med fornuftige forklaringer til bedømmelserne, samt med anvisning til løsninger på problemerne."

Erik Toft Jensen - 13-06-2020

"De to mænd fra Botjek var yderst behagelige og var meget forklarende."

Sidsel Grønn - 29-01-2020

"Begge konsulenter virkede meget erfarne indenfor fagområderne. God mundtlig og skriftlig formidling. Rapporter stemmer overens med, hvad jeg blev orienteret om efter endt gennemgang. God rådgivning i relation til observerede mangler og denne rådgivning lægger et godt grundlag for prioritering af min udbedring af fejl og mangler."

Kristian, Hillerød - 10-02-2020

"God og faglig orientering i undersøgelsens forløb - behagelige konsulenter."

Inge Nørgaard - 29-01-2020

"Personlig og professionel. Kundeservice når det er bedst."

Maria Wivel - 18-02-2020

"Det er første gang vi prøver dette, og jeres konsulent satte sig ned med os og fortalte os, hvordan det foregik trin for trin og tog os med gennem hele processen, og gav sig god tid til at svare på de spørgsmål vi måtte have. En rigtig god oplevelse."

Christina Milbrat - 13-02-2020

"Ukompliceret proces, hurtig rapportering, fin udnyttelse af digitale muligheder."

Svend Mertz - 05-06-2020

"Både konsulenten på el- og tilstandsrapporten var grundige og ordentlige. De kunne på redelig vis argumentere for de ting, de påpegede."

Søren Bo Husum - 25-02-2020

"God respons fra starten. Hurtig fremsendelse af materiale, der skulle udfyldes. Flinke og rare personer, der kom og lavede de 3 rapporter. Tak for god behandling."

Lene Kristiansen - 19-02-2020

"Hjælpsom og punktlig konsulent, som udarbejdede rapporter meget hurtigt efter besøg. Derudover god hjælp fra administration ift. at aftale nyt møde (fik udarbejdet en kladde på tilstandsrapport oprindeligt)."

Henrik Sigmer - 07-06-2020

Skala for energimærke

Bygninger kan energimærkes efter to forskellige principper, nemlig beregnet forbrug eller faktisk forbrug. Hvis I sælger eller udlejer mere end 25 % af bygningen, skal I altid energimærke ud fra beregnet forbrug. Faktisk forbrug bruges til store bygninger, hvor drift og adfærd har stor indflydelse på energiforbruget. Denne type energimærkning stiller store krav til driftsdata og kan ikke anvendes ved salg.

Under alle omstændigheder vises energimærket på en skala fra A til G, hvor A er delt op i A2020, A2015 og A2010. Årstallet henviser til det bygningsreglement, som bygningen opfylder. A2020 er det laveste energiforbrug og G det højeste. Kun de bedste lavenergibygninger kan få A2015 og A2020.

Energimærke til offentlige bygninger

Alle offentlige bygninger skal energimærkes, og det er jeres eget ansvar at få dem mærket. Dette gælder også for nyopførte bygninger, før de tages i brug eller meldes færdige.

Det er jeres eget ansvar, at jeres bygninger er energimærkede.

Reglerne for mærkningen afhænger af bygningens størrelse:

  • 60-250 m2: Bygningen skal have et gyldigt energimærke, hvis den skal sælges eller udlejes
  • Over 250 m2: Bygningen skal altid have en gyldig energimærkning, også selvom den ikke skal sælges eller udlejes. Energimærket udløber efter 10 år. Forny mærket, inden perioden udløber
  • Salg eller udlejning: Hvis I sælger eller udlejer mere end 25 % af bygningen, skal I altid energimærke med beregnet forbrug

Bygningens energimærke skal opsættes, så det er synligt for brugerne af bygningen. Alle ministerier skal desuden offentliggøre deres energimærker og energimærkningsrapporter for ministerierne på deres hjemmeside.

Energimærket skal desuden være synligt i annoncen, når bygningen skal sælges eller udlejes.

Bestil tilbud med fast pris på energimærkning

Ring eller bestil et uforpligtende tilbud med en fast pris på energimærkning af bygninger og erhvervsejendomme hos os.

Ønsker du yderligere information om vores ydelser, så er du velkommen til at kontakte os. Bestiller du et uforpligtende tilbud for at få en pris, kontakter vi dig inden for 24 timer med et tilbud på det store energimærke.

Viden og råd

Renovering

Nybyggeri

Køberrådgivning

Hvad er en byggerådgiver?

Uvildig rådgivning om byggeteknik, lovgivning og markedsforhold.
Læs mere

Energibesparelse

Energirenovering

Energioptimering

Energirenovering – hvad kan betale sig?

Tænk altid energi ind, når der bygges om eller renoveres.
Læs mere