Mest stillede spørgsmål

Hvad er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport er et dokument, som oplyser om en ejendoms tilstand. Formålet med en tilstandsrapport er at fortælle køberen om kvaliteten og tilstanden af den bolig, som køberen er interesseret i at købe. Rapporten skal altså give køberen en ide om, hvad det er, han eller hun køber, så der ikke opstår overraskelser over fejl og mangler, når boligen er købt. I forbindelse med at der bliver udarbejdet en tilstandsrapport, er det også obligatorisk, at der udarbejdes en elinstallationsrapport. Der bliver både oplyst om tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten i den endelige købsaftale og i skødet.

Er tilstandsrapporten lovpligtig?

Nej, den er ikke lovpligtigt. Det er helt frivilligt, om du ønsker en tilstandsrapport. Alligevel vælger de fleste at få udarbejdet én, hvis de sælger deres bolig, hvilket er fornuftigt. Som sælger er du nemlig ansvarlig for fejl og mangler i op til 10 år efter salget af din bolig. Det ansvar kan du kun blive fritaget fra, hvis du har en tilstandsrapport, en elinstallationsrapport og et tilbud på en ejerskifteforsikring, inden kontrakten bliver underskrevet.

Hvem laver en tilstandsrapport?

Det er sælger, der skal bestille og betale for en tilstandsrapport. Tilstandsrapporten bliver udarbejdet af en bygningssagkyndig, der er beskikket af Sikkerhedsstyrelsen. Den bygningssagkyndige er hverken på sælgers eller købers side, men giver et helt neutralt og professionelt billede af boligens skader.

Hvor længe er en tilstandsrapport gyldig?

Tilstandsrapporten er gyldig i 6 måneder, hvorefter den skal fornyes. Er tilstandsrapporten udløbet, kan den stadig bruges i forbindelse med fremvisning og udleveres til potentielle købere, men købere skal have en gyldig tilstandsrapport i forbindelse med handlen.

Hvem skal betale for tilstandsrapporten?

Det er sælger, der skal betale for at få udarbejdet tilstandsrapporten, og det er derfor også sælgeren, der skal indhente tilbud på priser og vælge bygningssagkyndig. Når køber spørger om tilstandsrapporten, er det typisk mægler, der sender den til køber.

Er skaderne i tilstandsrapporten noget jeg skal gøre noget ved?

Der findes ikke et krav om, at du skal gøre noget ved de registrerede skader, og normalt er det ikke nødvendigt. Hvis skaderne kan udvikle sig inden for kort tid, bør man dog overveje at udbedre dem. Dette kunne for eksempel være et utæt tag eller vandrør. I visse tilfælde kan det også gøre det nemmere at sælge, hvis der udbedres skader, men det er en god ide at drøfte dette med ejendomsmægleren. Han eller hun har god erfaring med, hvilken type skader det kan betale sig at udbedre.

Hvad er et energimærke?

Energimærket angiver bygningers energiforbrug. Energimærkningsrapporten giver desuden overblik over de energimæssige forbedringer, du kan overveje at gennemføre. Det er lovpligtigt at udarbejde et energimærke i forbindelse med salg eller udlejning af byggerier, så køber eller lejer kan få et sammenligneligt billede af bygningens energiforbrug. Dette gælder alle enfamiliehuse, rækkehuse, flerfamiliehuse og stuehuse til landbrugsbygninger, offentlige bygninger og bygninger til handel og service.

Hvem laver energimærkning?

Energikonsulenter er uddannede i at lave energimærkninger og tilhørende energirapporter på boliger og andre ejendomme. Ud over den obligatoriske energikonsulent-uddannelse har de typisk en byggeteknisk uddannelse som for eksempel ingeniør eller arkitekt.

Hvor længe gælder en energimærkning?

Alle energimærker er gyldige i 10 år.

Hvordan beregner man energimærkning?

Når energikonsulenten skal energimærke dit hus, starter man med at registrerer alle forhold i bygningen, der har betydning for energiforbruget, dvs. alt fra væg, tag, vinduer, tekniske installationer mv. Ud fra dette kan konsulenten beregne boligens energiforbrug.

Hvem skal betale for energimærket?

Omkostningerne til at få udarbejdet energimærket skal betales af boligejer. Hvis du er sælger af en ejendom, dækker du omkostningen - også selv om ejendomsmægleren har tilbudt dig en "solgt eller gratis" aftale.

Hvem har ansvaret for at der udarbejdes energimærkning?

Ved køb, salg eller udlejning af en ejendom, skal der altid foreligge en energimærkning. Det er som udgangspunkt sælgers eller udlejers ansvar, at energimærket er udarbejdet. Når du sætter din bolig eller ejendom til salg, skal du derfor have sørget for energimærkning inden ejendomsmægler begynder at markedsføre salget. Er der tale om energimærke til ejerlejlighed eller energimærke til andelsbolig, er det dog ejerforeningen eller andelsboligforeningen, der skal sørge for at få udarbejdet et gyldigt energimærke, som kan fremvises for interesserede købere. Du kan altid se, om din bolig allerede er energimærket ved at besøge Energistyrelsens forbrugersite SparEnergi.dk.

Hvorfor har det oplyste varmeforbrug ingen indflydelse på energimærket?

Det oplyste varmeforbrug er ikke egnet til brug i energimærket, da det af forskellige årsager kan være misvisende for bygningens reelle forbrug. Hvis der for eksempel er sparet meget på varmen, brugt en anden varmeforsyning eller bygningen ikke har været i brug i en periode, vil det oplyste forbrug ikke være retvisende.

Hvem skal betale for energimærkning?

Det er ejeren af bygningen, der skal betale for energimærkningen.

Hvorfor har tilstandsrapporten en gyldighed på kun 6 måneder, når elinstallationsrapporten har en gyldighed på 1 år?

Gyldighedsperioderne er lovbestemte og er fastsat ud fra risikoen for skadesudvikling. Vurderingen er derfor, at risikoen for skadesudvikling, og dermed at rapporten ikke længere er retvisende, er større ved tilstandsrapporten end ved el-rapporten.

Hvor lang tid tager besigtigelsen?

Hvor lang tid en besigtigelse tager, afhænger af ejendommens størrelse og stand samt hvilke rapporter, der skal udarbejdes. Normalt vil det tage mellem 1 og 3 timer.

Hvem skal være hjemme under besigtigelsen?

Det er ikke nødvendigt at være hjemme under besigtigelsen. Der kan sagtens lægges en nøgle på ejendommen eller vi kan hente den ved ejendomsmæglerne. Er der nogen hjemme ved besigtigelsen, er det optimalt, at det er ejer en af ejendommen.

Er der noget, vi skal have klar inden besigtigelsen af boligen?

Inden konsulenten kommer på besøg, skal du udfylde alle sælger- og ejeroplysninger online i vores Kundeportal. Vi kan ikke indberette rapporterne uden disse oplysninger. Det er desuden vigtigt at sørge for, at der er adgang til alle rum, bygninger, krybekælder, loftsrum og skunke m.m.
Det kan f.eks. være nødvendigt at flytte indbo, så det bliver lettere for konsulenten at komme til.

Er det mig, der skal udfylde sælgeroplysninger?

Det er sælger, nuværende ejer, der skal udfylde sælgeroplysningerne. Spørgsmålene skal besvares på baggrund af sælgers nuværende kendskab til ejendommen.

Fortæller du os, hvad du er kommet frem til, inden du går?

Er du hjemme ved besigtigelse, så gennemgår vi som udgangspunkt altid vores registreringer med dig, inden vi forlader ejendommen. Er der mange registreringer, vil vi gennemgå det vigtigste. Hvis du har spørgsmål til rapporten, når du modtager den, er du selvfølgelig også velkommen til at kontakte os.

Et eller flere forhold var ikke nævnt i rapporten da vi købte huset (f.eks. for ca. 3 år siden)

Der kan være flere årsager til, at der er registreret andre forhold i rapporterne i dag, end da I købte jeres hus. For tilstandsrapporten er årsagen typisk en af nedenstående:

  • Forholdet kan være opstået efter, at I har købt huset
  • Forholdet kan være overset eller ikke vurderet på samme måde og derfor ikke medtaget tidligere
  • Reglerne eller vejledningerne inden for huseftersynsordningen kan være ændret i mellemtiden

For elinstallationsrapporten er årsagen typisk en af nedenstående:

For elinstallationsrapporten er årsagen typisk en af nedenstående:

  • Elinstallationsrapporten er baseret på en stikprøvevis adskillelse af installationen, hvorfor der oftest vil være kontrolleret forskellige steder fra rapport til rapport
  • En elinstallationsrapport tager - modsat en tilstandsrapport - ikke udgangspunkt i den forrige rapport, som måtte være udarbejdet. Der er således tale om en "ny rapport" og gennemgang, hver gang der udarbejdes et  eleftersyn eller Eltjek
  • Reglerne eller vejledningerne inden for huseftersynsordningen kan være ændret i mellemtiden
  • Regler og lovgivning på området kan have ændret sig, hvilket sker løbende. Blandt andet senest i 2019, hvor flere betingelser og krav er justeret efter indførelse af nye standarder på elområdet (f.eks. i forhold til antal stikkontakter, vådzoner i badeværelser med mere)

Man skal også være opmærksom på, at konsulenterne er mennesker med forskellige baggrunde og derfor ikke kan undgå at se tingene forskelligt, selvom vi I Botjek arbejder hårdt på at levere ensartede og retvisende rapporter hver gang.

Hvad dækker en ejerskifteforsikring?

Når du tegner en ejerskifteforsikring er du sikret, hvis der bliver fundet skjulte fejl eller mangler i ejendommen, der ikke er beskrevet i tilstands- eller elinstallationsrapporten. Forsikringen dækker desuden, hvis et eller flere forhold er beskrevet forkert i rapporterne. En ejerskifteforsikring træder i kraft, når både elinstallations- og tilstandsrapporten er udarbejdet.

Hvor lang tid går der før ejendomsmægleren har rapporterne?

Hovedreglen er, at både du og ejendomsmægleren har rapporterne inden for 2 hverdage efter besigtigelsen.