Mest stillede spørgsmål

Hvorfor har tilstandsrapporten en gyldighed på kun 6 måneder, når elinstallationsrapporten har en gyldighed på 1 år?

Gyldighedsperioderne er lovbestemte og er fastsat ud fra risikoen for skadesudvikling. Vurderingen er derfor, at risikoen for skadesudvikling, og dermed at rapporten ikke længere er retvisende, er større ved tilstandsrapporten end ved el-rapporten.

Er skaderne i tilstandsrapporten noget jeg skal gøre noget ved?

Der findes ikke et krav om, at du skal gøre noget ved de registrerede skader, og normalt er det ikke nødvendigt. Hvis skaderne kan udvikle sig inden for kort tid, bør man dog overveje at udbedre dem. Dette kunne for eksempel være et utæt tag eller vandrør. I visse tilfælde kan det også gøre det nemmere at sælge, hvis der udbedres skader, men det er en god ide at drøfte dette med ejendomsmægleren. Han eller hun har god erfaring med, hvilken type skader det kan betale sig at udbedre.

Hvor lang tid tager besigtigelsen?

Hvor lang tid en besigtigelse tager, afhænger af ejendommens størrelse og stand samt hvilke rapporter, der skal udarbejdes. Normalt vil det tage mellem 1 og 3 timer.

Hvem skal være hjemme under besigtigelsen?

Det er ikke nødvendigt at være hjemme under besigtigelsen. Der kan sagtens lægges en nøgle på ejendommen eller vi kan hente den ved ejendomsmæglerne. Er der nogen hjemme ved besigtigelsen, er det optimalt, at det er ejer en af ejendommen.

Er det mig, der skal udfylde sælgeroplysninger?

Det er sælger, nuværende ejer, der skal udfylde sælgeroplysningerne. Spørgsmålene skal besvares på baggrund af sælgers nuværende kendskab til ejendommen.

Hvad er forskellen på K2 og K3?

Karakteren K2 beskriver skader i udvikling, som medfører, at bygningsdelens funktion svigter inden for overskuelig tid. Dette vil ikke medføre skader på andre bygningsdele. Typiske eksempler på K2 skader er en punkteret termorude, nedbrydning i træværk og utætte tagrender.

Karakteren K3 beskriver skader i udvikling, som vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter inden for overskuelig tid. Dette svigt risikerer at medføre skader på andre bygningsdele. Typiske eksempler på K3 skader er utæt tag, sætningsskader og utætte fuger i bruseniche. Udgør et forhold risiko for personskade – for eksempel en manglende redningsåbning fra et rum – er der også tale om en K3.

Fortæller du os, hvad du er kommet frem til, inden du går?

Er du hjemme ved besigtigelse, så gennemgår vi som udgangspunkt altid vores registreringer med dig, inden vi forlader ejendommen. Er der mange registreringer, vil vi gennemgå det vigtigste. Hvis du har spørgsmål til rapporten, når du modtager den, er du selvfølgelig også velkommen til at kontakte os.

Et eller flere forhold var ikke nævnt i rapporten da vi købte huset (f.eks. for ca. 3 år siden)

Der kan være flere årsager til, at der er registreret andre forhold i rapporterne i dag, end da I købte jeres hus. For tilstandsrapporten er årsagen typisk en af nedenstående:

  • Forholdet kan være opstået efter, at I har købt huset
  • Forholdet kan være overset eller ikke vurderet på samme måde og derfor ikke medtaget tidligere
  • Reglerne eller vejledningerne inden for huseftersynsordningen kan være ændret i mellemtiden

For elinstallationsrapporten er årsagen typisk en af nedenstående:

For elinstallationsrapporten er årsagen typisk en af nedenstående:

  • Elinstallationsrapporten er baseret på en stikprøvevis adskillelse af installationen, hvorfor der oftest vil være kontrolleret forskellige steder fra rapport til rapport
  • En elinstallationsrapport tager - modsat en tilstandsrapport - ikke udgangspunkt i den forrige rapport, som måtte være udarbejdet. Der er således tale om en ”ny rapport” og gennemgang, hver gang der udarbejdes et eleftersyn
  • Reglerne eller vejledningerne inden for huseftersynsordningen kan være ændret i mellemtiden
  • Regler og lovgivning på området kan have ændret sig, hvilket sker løbende. Blandt andet senest i 2019, hvor flere betingelser og krav er justeret efter indførelse af nye standarder på elområdet (f.eks. i forhold til antal stikkontakter, vådzoner i badeværelser med mere)

Man skal også være opmærksom på, at konsulenterne er mennesker med forskellige baggrunde og derfor ikke kan undgå at se tingene forskelligt, selvom vi I Botjek arbejder hårdt på at levere ensartede og retvisende rapporter hver gang.

Hvorfor har det oplyste varmeforbrug ingen indflydelse på energimærket?

Det oplyste varmeforbrug er ikke egnet til brug i energimærket, da det af forskellige årsager kan være misvisende for bygningens reelle forbrug. Hvis der for eksempel er sparet meget på varmen, brugt en anden varmeforsyning eller bygningen ikke har været i brug i en periode, vil det oplyste forbrug ikke være retvisende.