Energimærket viser hvor du kan forbedre dit energiforbrug

 • Vores energikonsulenter synliggør energiforbruget og giver forslag til forbedringer
 • Energimærket udarbejdes af vores uvildige specialister, som er effektive og arbejder efter høje kvalitetskrav
 • Du kan nemt og uforpligtende bestille her på siden eller kontakte din afdeling
 • Vi har afdelinger i hele landet og har også kendskab til dit lokalområde
Youtube video Energimærke på boliger

Hvad er et energimærke?

Et energimærke er en rapport, som oplyser om en ejendoms energimæssige tilstand. Energimærkningen har to formål:

 1. at synliggøre bygningens energiforbrug på basis af sammenlignelige parametre og fungere som en varedeklaration, når en bygning sælges eller udlejes
 2. at give et overblik over energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre: Hvad de går ud på? Hvad de koster at gennemføre? Hvor stor en besparelse der kan opnås på el- og varmeregningen?

Energimærkningen giver desuden forslag til forbedringer, som bør gennemføres i forbindelse med renoveringer og ombygninger. Det giver køber mulighed for at vurdere boligens energimæssige tilstand, før der laves en købsaftale.

Skal du have et energimærke?

Det er lovpligtigt at få udarbejdet et energimærke i forbindelse med salg eller udlejning af byggerier, så køber eller lejer kan få et sammenligneligt billede af bygningens energiforbrug.

Dette gælder alle enfamiliehuse, rækkehuse og flerfamiliehuse under 500 m2 samt stuehuse til landbrugsbygninger, offentlige bygninger og bygninger til handel og service.

Sådan foregår det når vi hjælper med at sælge din bolig

Bestil online eller kontakt os

Udfyld vores kontaktformular, bestil online eller kontakt din lokale afdeling

Vi rykker ud til dig

Vi kommer herefter på besøg hos dig, når det passer bedst

Modtagelse af rapport

Du modtager rapporten inden for 48 timer efter vi har været ude ved dig

Klar til salg

Du er nu klar til at sælge din bolig og kan være sikker på, at rapporten opfylder alle krav

Hvor er energimærning ikke nødvendigt?

Der er enkelte bygninger, der ikke kræver energimærkning - uanset registrering i BBR.

Det drejer sig om:

 • Sommerhuse
 • Bygninger, der købes med henblik på nedrivning
 • Fritliggende beboelser, der er mindre end 60 m2
 • Bygninger, hvor der ikke kan udarbejdes en retvisende energiberegning pga. væsentlige mangler i varmeanlæg eller klimaskærm
 • Bygninger, der er fredede

Hvis du bygger nyt, skal bygningen energimærkes, inden du må tage den i brug. Inden byggeriet går i gang, skal du have udarbejdet en energirammeberegning, der skal vedlægges byggeansøgningen til kommunen.

Når byggeriet så står færdigt, skal du have udarbejdet det egentlige energimærke. Energimærket er her et tjek af, at der er blevet bygget det, der er godkendt i henhold til energirammeberegningen.

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer

Tak for din henvendelse

Selvom en energimærkning kun er lovpligtig i forbindelse med nybyggeri og boligsalg, kan den være god af få udarbejdet, hvis du står over for en renovering eller ombygning.

Energimærket giver dig nemlig et helt præcist billede af din ejendoms energimæssige stand. Samtidig giver det dig et klart overblik over, hvilke energimæssige forbedringer du bør gennemføre – og ikke mindst hvor meget du kan nedbringe dit energiforbrug.

Vælg et af vores mest populære produkter

Tilstandsrapport

Få tjekket tilstanden på din bolig, og få styr på skaderne

LÆS MERE

Eleftersyn

Vores el-tekniker gennemgår din ejendom, og du undgår overraskelser

LÆS MERE

Energimærke

Vi synliggør energiforbruget, og giver forslag til forbedringer

LÆS MERE

Pakkeløsning

Få det du har brug for i én samlet pakke:

 • Tilstandsrapport
 • Eleftersyn
 • Energimærke

LÆS MERE

Det siger vores kunder om os

"Det var hurtigt og nemt at finde aftale for syn af hus. Konsulenten var meget venlig og informerede fint og grundigt. Efter syn var det meget let at komme i kontakt med konsulent ift. spørgsmål."

Susanne Barker - 06-10-2019

"Kompetent person, der var god til at vise og snakke om fejl og mangler. Man er altid lidt nervøs, når der skal laves alle de rapporter. Men det var en god oplevelse. Tak."

Henning Lund - 02-10-2019

“I kom hurtigt. Jeg ringede torsdag eftermiddag og I kom mandag formiddag. Det var en meget professionel og god gennemgang af alle papirer. En god oplevelse.”

Maj-Britt Sønderup - 08-10-2018

“Konsulenten var utrolig behagelig og tog sin tid til at fortælle mig om, hvad han kiggede på og hvorfor”

Michelle Faber - 08-11-2018

“I var så søde og rare og gav jer god tid til at forklare tingene for os. Tusind tak for hjælpen”

Jette Løvendahl - 08-10-2018

“Super god byggesagkyndig og elmand, der var gode til at forklare sig”

Malene Jensen - 08-10-2018

“God dialog og forklaring på de fundne anmærkninger.”

Preben Jørgensen - 08-10-2018

Energimærkning uden bygningsgennemgang

Pr. 1. marts 2011 trådte en ny bekendtgørelse om energimærkning i kraft. Der blev indført mulighed for at gennemføre en mærkning uden bygningsgennemgang – også kaldet et "automatmærke". Der kan udarbejdes et automatmærke, hvis ejendommen opfylder følgende kriterier:

- Ejendommen skal være et fritliggende enfamiliehus, stuehus til landbrugsejendom, række- eller kædehus med lodret adskillelse

-Ejendommen skal være opført efter 1. januar i kalenderåret 25 år inden energimærkningen finder sted

-Varmeforsyningen i ejendommen skal være naturgas, olie, fjernvarme, el (herunder varmepumper) ellers biobrændsel med centralvarmeanlæg. Der tages således ikke hensyn til supplerende varmeanlæg som solvarme, brændeovn og lignende

Automatmærket udarbejdes udelukkende på baggrund af ejerens oplysninger og informerer om bygningens energimæssige stand i henhold til bygningsreglementet på opførelsestidspunktet. Er der foretaget væsentlige energimæssige forbedringer af huset siden opførelsen, anbefaler Botjek at der foretages en almindelig energimærkning.

Energimærkning og gyldighed

Alle energimærker er gyldige i 10 år. Mærkeskalaen går fra A2020 til G og svarer til den, som kendes fra en række energiforbrugende produkter bl.a. hårde hvidevarer.

Du kan tjekke, hvilket energimærke din bolig er registreret med på Energistyrelsens side www.SparEnergi.dk.

Hvordan laves et energimærke

Når du får besøg af en energikonsulent, skal du udfylde et spørgeskema sammen med konsulenten.

Energikonsulenten vil bl.a. gerne have oplyst, om der er blevet hulmursisoleret i din ejertid eller om der er foretaget væsentlige om- og tilbygninger, hvor der i denne forbindelse er foretaget ekstra isolering. Desuden vil vi gerne se eventuelle tegninger og hulmursattester over ejendommen.

Energikonsulenten gennemgår din ejendoms varmeanlæg og isoleringsevnen for f.eks. ydervægge, vinduer/døre, lofter, gulve og varmeanlæg og måler hele bygningen op. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet. Det beregnede forbrug er ikke det samme som det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængig af både vejret og de vaner, som bygningens bruger har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuld af teenagere, som bruger store mængder varmt vand.

Energimærket fortæller om bygningens kvalitet; ikke om måden, den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild. Mærket bliver udarbejdet efter energikonsulentens besøg på baggrund af det indsamlede materiale og der sendes en færdig rapport til dig .

Skala for energimærke

A2020 er det laveste energiforbrug og G det højeste. Kun de bedste lavenergibygninger kan få A2015 og A2020. Med den nuværende enerigmærkningsskala er der en tydelig sammenhæng mellem bygningsreglementets krav for nyopførte bygninger og energimærkningsskalaen.

Er bygningen bygningsklasse 2020, vil energimærket være A2020, mens A2015 og A2010 modsvarer hhv. 2015- og 2010-niveau. Bygninger, der lever op til A2020, er såkaldte lavenergibygninger.

Læs mere om gældende regler og krav på Energistyrelsens hjemmeside.

Læs mere om energimærkning af bygninger og erhvervsejendomme under vores erhvervssektion.

Professionel energimærkning af boliger

Hos Botjek har vi samlet et stærkt team af energikonsulenter, der er specialister i at udarbejde energimærkning til boliger, herunder energimærke til enfamiliehuse, etageejendomme og nybyggeri. Vi har afdelinger fordelt over hele Danmark og har et stort kendskab til afdelingernes lokalområder.

Kontakt os, hvis du ønsker at få en energimærkning til din bolig udført af professionelle fagfolk med mange års erfaring fra dit lokalområde.

Læs mere
Læs mindre

Viden og råd

Hvad betyder karaktererne K1, K2 og K3 i en tilstandsrapport?

K1

K2

K3

Tilstandsrapport

Hvad betyder K1, K2 og K3?

I forbindelse med køb og salg af en bolig er der mange forhold, som både køber og sælger skal være o...
Læs mere

Efterisolering

Efterisolering

Det er ikke lovpligtigt at efterisolere sit hus, men du kan med fordel gøre det. En god isolering gø...
Læs mere

Digital Tilstandsrapport

DTR

Digital tilstands-rapport (DTR)

En Digital Tilstandsrapport – eller DTR, som den også kaldes – er en slags digitalt bilag til den sk...
Læs mere