Byggesagkyndig og energikonsulent i gang med rapportering

Førsynsrapport

  • Vil du gerne undgå anmærkninger i tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten, der kan skræmme potentielle købere?

Med en førsynsrapport har du mulighed for at udbedre eventuelle fejl og mangler i din bolig, inden den endelige rapport udfærdiges

Sådan foregår det:

  1. Du bestiller en førsynsrapport
  2. Vi besigtiger ejendommen og udarbejder herefter rapporten
  3. Du vælger at udbedre nogle af de fundne skader
  4. Vi udarbejder den endelige tilstandsrapport og elinstallationsrapport

Undgå afslag ved hjælp af en førsynsrapport

Når en bolig skal sælges, vælger langt de fleste at få udarbejdet en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport. Disse rapporter giver boligsælgeren mulighed for at blive fritaget fra det normale 10-årige ansvar for skjulte skader på ejendommen. De giver desuden den potentielle køber et billede af ejendommens byggetekniske stand, inden han eller hun beslutter sig for at sætte en underskrift på købsaftalen.

Bygningssagkyndig og energikonsulent i gang med at besigtige bolig
Byggesagkyndig og energikonsulent giver rådgivning til kunde

Det er dog de færreste boligsælgere, der kender til muligheden for at få en førsynsrapport – en slags kladde til de andre rapporter. Med en førsynsrapport kan du nå at udbedre adskillige af ejendommens fejl og mangler, således at de endelige rapporter får færre anmærkninger. Dette kan gøre det lettere for dig at sælge din bolig.

Førsynsrapporten udarbejdes af en bygningssagkyndig og el-tekniker, på samme vis som tilstands- og elinstallations-rapporten. Når du bestiller rapporten, har du 30 dage til at få udbedret de skader eller skadesrisici, som er nævnt i den. Inden udløbet af tidsfristen skal du aftale tid for ny besigtigelse, der danner grundlag for de endelige rapporter.

Vælg et af vores mest populære produkter

Byggesagkyndig udarbejder tilstandsrapport til et hus

Tilstandsrapport

Få tjekket tilstanden på din bolig, og få styr på skaderne

LÆS MERE

Eltekniker foretager et eleftersyn

Eleftersyn

Vores el-tekniker gennemgår din ejendom, og du undgår overraskelser

LÆS MERE

Energikonsulent Kontrollere Isolering ift. energimærke

Energimærke

Vi synliggør energiforbruget, og giver forslag til forbedringer

LÆS MERE

Tilstandsrapport, elinstallationsrapport og energimærke

Pakkeløsning

Få det du har brug for i én samlet pakke:

  • Tilstandsrapport
  • Eleftersyn
  • Energimærke

LÆS MERE

Udfyld formularen
og vi kontakter dig inden for 24 timer

Tak for din henvendelse

Få småtingene ordnet og undgå afslag

Et af de bedste råd til boligejere, der skal i gang med at sælge deres bolig, er at få ordnet de småting, som ellers vil blive en K2 eller K3 i rapporterne. Ofte kan de anmærkninger nemlig føre til, at en potentiel køber trækker sig eller forlanger et afslag i prisen.

K2 og K3 er betegnelsen for alvorligere skader på ejendommen, men det er ikke nødvendigvis dyre skader. F.eks. kan en revnet inddækning ved en skorsten være en K3, altså en kritisk skade. Men som regel kan den type skade udbedres for et ganske beskedent beløb, som slet ikke er i nærheden af, hvad en typisk køber vil forsøge at opnå i afslag for skaden.

Byggesagkyndig i gang med at udarbejde førsynsrapport

Det siger vores kunder om os

"Hjælpsom og punktlig konsulent, som udarbejdede rapporter meget hurtigt efter besøg. Derudover god hjælp fra administration ift. at aftale nyt møde (fik udarbejdet en kladde på tilstandsrapport oprindeligt)."

Henrik Sigmer - 07-06-2020

"Ukompliceret proces, hurtig rapportering, fin udnyttelse af digitale muligheder."

Svend Mertz - 05-06-2020

"Vores oplevelse er, at det blev udført meget professionelt, og med en virkelig god forklaring på skaderne. Ligeledes følte vi os trygge i, hvilke skader som vi skal udbedre, og hvilke vi ikke behøver inden salget."

Marice Charlotte - 03-06-2020

"Jeg blev kontaktet hurtigt. Det var muligt at I selv hentede nøgle ved mægler, så jeg ikke behøvede være på adressen. 4 timer efter sidste planlagte tid modtog jeg alle 3 rapporter, det kalder jeg hurtig og effektiv service.

Pia Jeppesen - 06-06-2020

"En meget personlig og behagelig kontakt med fornuftige forklaringer til bedømmelserne, samt med anvisning til løsninger på problemerne."

Erik Toft Jensen - 13-06-2020

"Utroligt flinke og effektive konsulenter med godt humør, og havde man spørgsmål fik man et godt og forståeligt svar man kunne bruge til noget."

Anton Peter - 24-05-2020

"God respons fra starten. Hurtig fremsendelse af materiale, der skulle udfyldes. Flinke og rare personer, der kom og lavede de 3 rapporter. Tak for god behandling."

Lene Kristiansen - 19-02-2020

"Det er første gang vi prøver dette, og jeres konsulent satte sig ned med os og fortalte os, hvordan det foregik trin for trin og tog os med gennem hele processen, og gav sig god tid til at svare på de spørgsmål vi måtte have. En rigtig god oplevelse."

Christina Milbrat - 13-02-2020

"Både konsulenten på el- og tilstandsrapporten var grundige og ordentlige. De kunne på redelig vis argumentere for de ting, de påpegede."

Søren Bo Husum - 25-02-2020

"Personlig og professionel. Kundeservice når det er bedst."

Maria Wivel - 18-02-2020

"Det var hurtigt og nemt at finde aftale for syn af hus. Konsulenten var meget venlig og informerede fint og grundigt. Efter syn var det meget let at komme i kontakt med konsulent ift. spørgsmål."

Susanne Barker - 06-10-2019

"God og faglig orientering i undersøgelsens forløb - behagelige konsulenter."

Inge Nørgaard - 29-01-2020

"Kompetent person, der var god til at vise og snakke om fejl og mangler. Man er altid lidt nervøs, når der skal laves alle de rapporter. Men det var en god oplevelse. Tak."

Henning Lund - 02-10-2019

“I kom hurtigt. Jeg ringede torsdag eftermiddag og I kom mandag formiddag. Det var en meget professionel og god gennemgang af alle papirer. En god oplevelse.”

Maj-Britt Sønderup - 08-10-2018

"Kompetente og venlige medarbejdere med tid til at forklare tingene, vi spurgte ind til."

Aase Louise - 05-02-2020

"Flinke folk med stor faglig viden."

Frank Blicher - 22-02-2020

“Konsulenten var utrolig behagelig og tog sin tid til at fortælle mig om, hvad han kiggede på og hvorfor”

Michelle Faber - 08-11-2018

"Begge konsulenter virkede meget erfarne indenfor fagområderne. God mundtlig og skriftlig formidling. Rapporter stemmer overens med, hvad jeg blev orienteret om efter endt gennemgang. God rådgivning i relation til observerede mangler og denne rådgivning lægger et godt grundlag for prioritering af min udbedring af fejl og mangler."

Kristian, Hillerød - 10-02-2020

"De to mænd fra Botjek var yderst behagelige og var meget forklarende."

Sidsel Grønn - 29-01-2020

"Fin forklaring inden udarbejdelsen og fyldestgørende information efterfølgende. Behagelig personlighed."

Maja Nørdrup - 05-06-2020

“I var så søde og rare og gav jer god tid til at forklare tingene for os. Tusind tak for hjælpen”

Jette Løvendahl - 08-10-2018

"Dem der var hos os, var meget dygtige og grundige. De var også gode til at forklare."

Mette Lundegaard - 06-02-2020

“Super god byggesagkyndig og elmand, der var gode til at forklare sig”

Malene Jensen - 08-10-2018

"Venlig konsulent og omhyggelig gennemgang af boligen."

Ingelise Holmsgaard - 14-02-2020

“God dialog og forklaring på de fundne anmærkninger.”

Preben Jørgensen - 08-10-2018

"Grundig gennemgang af sympatiske konsulenter."

Bent Hansen - 23-02-2020

"Der var ikke den store forstyrrelse i vores hverdag. Hvis vi spurgte om noget, fik vi svar. Efter udarbejdelsen af rapporten blev vi orienteret om, hvorfor vi fik nogle "k"-er. Det var rigtigt dejligt."

Sanne Boiskau - 01-02-2020

"Professionelt forløb med de berørte parter."

Henrik Walter - 06-02-2020

"Alt gik super fint, alle aftaler blev holdt. God service ved gennemgang efter udarbejdelse af tilstandsrapport."

Lone Høhrmann - 22-03-2020

"En saglig og faglig god oplevelse."

Anders Kyllingsbæk - 07-02-2020

Hvordan foregår det?

Inden besøget indhenter vi blandt andet BBR-oplysninger, tidligere energimærke og tilstandsrapport.

Inden besigtigelsen skal du som sælger udfylde sælgeroplysningsskema. Skemaet indeholder spørgsmål om nuværende- og tidligere forhold omkring ejendommen. Derudover skal du fremlægge byggetegninger (plan, snit og facadetegninger) så vidt det er muligt.

Den bygningssagkyndige og elteknikeren foretager derefter en visuel gennemgang af huset. Der vurderes og registreres forhold, som umiddelbart kan ses. Eftersynet foretages uden destruktive indgreb i bygningen. Den bygningssagkyndige og eltieknikeren bruger enkelte hjælpemidler, men fjerner ikke gulvtæpper, møbler osv.

Der kan derfor være skader, som vores specialist ikke har mulighed for at opdage, og som ikke er registreret i førsynsrapporten, præcis som ved udførelse af en "normal" tilstandsrapport og elinstallationsrapport.

Under gennemgangen af ejendommen vurderes hver enkelt skade eller risiko for skade, og vores specialist giver hver enkelt del en karakter. Karakteren viser, hvilken betydning skaden har for den enkelte bygningsdel.

Efter besigtigelsen gennemgår vi de punkter, hvor det giver god mening at få skader eller risiko for skader udbedret. Dermed får du mulighed for at undgå de trælse anmærkninger om skader i din rapport og dermed en "pænere" tilstandsrapport og elinstallationsrapport, som gør din bolig mere attraktiv over for en kommende køber.

Du er selvfølgelig altid velkommen til at stille spørgsmål til både besigtigelse og rapporten.

Disse typer fejl bør du udbedre

I førsynsrapporten bruges det samme karaktersystem som i tilstandsrapporten. De seks karakterer er alene byggetekniske vurderinger, og siger altså intet om prisen for udbedring af eventuelle skader.

Karakterer i førsynsrapporten:

Der anvendes et karaktersystem med seks karakterer. Disse er alene byggetekniske vurderinger og siger intet om prisen for udbedring af eventuelle skader.

UN: Undersøges nærmere

Beskriver forhold, hvis konsekvens ikke kan fastlægges tilstrækkeligt ved gennemgangen. Det kan være en alvorlig skade. Art, omfang og konsekvens bør altid afklares.

K3: Kritiske skader

Beskriver skader, som vil påføre svigt af bygningsdelens funktion inden for overskuelig tid og som risikerer at medføre skader på andre bygningsdele.

K2: Alvorlige skader

Beskriver skader, som vil medføre svigt af bygningsdelens funktion inden for overskuelig tid, men ikke vil medføre skader på andre bygningsdele.

K1: Mindre alvorlige skader

Beskriver skader, der ikke har indflydelse på bygningsdelen eller bygningens funktion.

K0: Kosmetiske skader

Beskriver skader eller forhold, der kan påvirke købers indtryk af boligen.

IB: Ingen bemærkninger

Beskriver, at bygningsdelen ikke giver anledning til bemærkninger.

Forhold som ikke er indeholdt i rapporten:

• El- og VVS installationernes funktion (se bl.a. eltjek og eleftersyn)

• Sædvanligt slid og normal vedligeholdelsesstand

• Småting, der ikke påvirker bygningens brug eller værdi særlig meget

• Bygningens placering på grunden

• Bygningens planløsning

• Bygningens indretning

• Løsøre f.eks. hårde hvidevarer

• Udendørs svømmebassiner og pumpeanlæg

• Markiser og baldakiner

• Installationer udenfor bygningerne

• Bygningens æstetik og arkitektur

• Bygningens lovlighed (bortset fra åbenlyse overtrædelser af bygningslovgivningen)

 

Et af de bedste råd til boligejere, der skal i gang med at sælge deres bolig, er at få ordnet de småting, som ellers vil blive en K2 eller K3 i rapporterne. Ofte kan de anmærkninger nemlig føre til, at en potentiel køber trækker sig eller forlanger et afslag i prisen.

K2 og K3 er betegnelsen for alvorligere skader på ejendommen, men det er ikke nødvendigvis dyre skader. F.eks. kan en revnet inddækning ved en skorsten være en K3, altså en kritisk skade. Men som regel kan den type skade udbedres for et ganske beskedent beløb, som slet ikke er i nærheden af, hvad en typisk køber vil forsøge at opnå i afslag for skaden.

Bestil din førsynsrapport hos Botjek

Kontakt din lokale Botjek-afdeling hvis du ønsker at bestille, få et tilbud på eller høre mere om en førsynsrapport udarbejdet af os. Vores elteknikere og byggesagkyndige har mange års erfaring med at besigtige og lave rapporter på ejendomme af enhver slags.

Læs mere
Læs mindre

Viden og råd

Vinter I Danmark

Klimaskærm

Bolig

Vinterklar

Sådan bliver dit hus klart til vinteren

Få råd til, hvordan du sikre boligens klimaskærm så du undgår skader som råd og svamp
Læs mere
Energikonsultent udarbejder energimærke

Energibesparelse

Energirenovering

Tilskud

Nye tilskud til energirenovering

Med Bygningspuljens tilskud kan du spare op til 30% på energibesparende boligrenoveringer
Læs mere
Skybrud og oversvømmelse i villakvarter

Skybrud

Stormflod

Oversvømmelse

Vandskade

Sådan sikrer du din bolig mod skybrud

Og hvad du skal gøre, hvis uheldet alligevel er ude og du får vand ind i din bolig
Læs mere