Vi hjælper dig, når du skal sælge din bolig

Vi er din ærlige og uvildige energikonsulent, byggesagkyndige og rådgiver når du skal sælge.

Når du skal sælge din bolig, er der flere ting, du skal være opmærksom på.

Hvad enten du ønsker at gennemføre hele eller dele af salget selv eller sælger via en ejendomsmægler , er det vigtigt at have et overblik over processen.

Guide til salg af bolig

Sådan gør du din bolig klar til salg – trin for trin

1

Selvsalg eller ejendomsmægler?

Først og fremmest skal du gøre op med dig selv, hvorvidt du ønsker selvsalg eller salg via en ejendomsmægler. Du kan spare store summer penge ved at sælge dit hus på egen hånd frem for at gøre brug af en ejendomsmægler. Ved selvsalg kan du nemlig holde salgsudgifterne nede på cirka 25.000 kroner, mens det nemt kan koste 100.000 kroner at få en ejendomsmægler til at foretage salget.

Omvendt skal du ved selvsalg lægge både tid og kræfter i at få salgspapirer, markedsføring med mere i orden – noget et ejendomsmæglerfirma ordner, hvis du sælger din bolig derigennem .

2

Sæt prisen på boligen

Uanset om du vælger selvsalg eller salg gennem en ejendomsmægler, anbefaler vi, at du får en professionel vurdering af din boligs salgspris.

Som alternativ kan du søge oplysninger på internettet vedrørende salgspriserne på andre boliger i dit nærområde. På den måde kan du selv danne dig et indtryk af, hvad din bolig skal koste. 

3

Tilstandsrapport, eleftersyn og energimærke

Når du har besluttet dig for at sælge din bolig, bør du få udarbejdet og anskaffet en række dokumenter vedrørende din bolig - herunder både tilstandsrapport, elinstallationsrapport og energimærkning. Alle tre rapporter synliggør ejendommens stand og er en vigtig del af enhver bolighandel.

En tilstandsrapport beskriver din boligs skader, fejl og mangler og sikre, at både du og køber ved, hvad I skriver under på, hvad angår boligens tilstand. Tilstandsrapporten er gyldig i seks måneder fra udstedelsen. Den bliver udarbejdet af en byggesagkyndig, som går boligen igennem og giver fejl og mangler symboler efter, hvor alvorlige de er.

En elinstallationsrapport omhandler elektriske fejl og mangler ved din bolig og afdækker elinstallationernes funktionsdygtighed - både praktisk og sikkerhedsmæssigt. Elinstallationsrapporten er gyldig i et år fra udstedelsen. Den bliver udarbejdet af en eltekniker, der både gennemgår boligens udendørs og indendørs elinstallationer. Elteknikeren anvender også symboler som indikerer, hvor farlige de fundne fejl og mangler er.

En energimærkning er en lovpligtig vurdering af en bygnings energimæssige tilstand – herunder blandt andet oplysninger om energiforbrug og isolering samt en oversigt over mulige forbedringer. En energimærkning er gyldig i ti år fra udstedelsen og udarbejdes af certificerede energikonsulenter. Energimærkningen kan ses som en slags varedeklaration på boligens energimæssige tilstand.

En tilstandsrapport og elinstallationsrapport er obligatorisk, hvis du ønsker at frigøre dig for dit 10-årige mangelansvar, når du skal sælge dit hus.

Med tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten i hånden har du mulighed for at udbedre nogle af husets skader, inden der kommer en interesseret køber. Det kan være små som store skader. 

Er du allerede afklaret med, hvilke rapporter du skal bruge, kan du nemt og bekvemt bestille online med vores bestillingsmodul her:

4

Salgsopstilling og markedsføring

Flotte billeder af boligen og en fængende tekst er helt centrale elementer i din salgsopstilling og markedsføring. Du kan enten selv stå for at få din bolig markedsført på forskellige boligsites eller få din ejendomsmægler til det. Ejendomsmæglere markedsfører på boligsiden.dk, i aviser, online og via sociale medier.

Der er flere boligsites, som har specialiseret sig i at levere en flot boligpræsentation til selvsælgere, og de når længere ud blandt køberne end du selv kan gøre. Brug også sociale medier.

5

Gør boligen klar til fremvisning

Umiddelbart inden den første fremvisning er det ligeledes en god idé at gøre din bolig så indbydende som overhovedet muligt. I den forbindelse kan du rydde op, gøre haven fin, tænde levende lys og sætte en frisk buket blomster i en vase.

6

Fremvisning af boligen

Når potentielle købere har vist interesse for din bolig, skal ejendomsmægleren eller du fremvise boligen for dem. Der er både fordele og ulemper ved at anvende en mægler og at fremvise boligen selv . Fordelen ved en mægler er, at han eller hun er objektiv, hvilket tiltrækker nogle potentielle købere. Modsat er fordelen ved selvsalg, at du kender boligen og området rigtig godt og derfor kan svare på de potentielle køberes spørgsmål omkring boligen og kvarteret. Ulempen ved selvsalg er, at potentielle købere ikke har de samme følelser for din bolig, som du har. Forbered dig derfor på kritiske kommentarer. Hvis du ikke vil høre dem face-to-face, kan du evt. få en god ven eller et familiemedlem til at forestå fremvisningerne.

7

Underskriv købsaftalen

Når du har fundet den rigtige køber til din bolig – og når der er opnået enighed vedrørende købesum og overtagelse – skal der udarbejdes en købsaftale. En købsaftale er en kontrakt mellem dig og køber. Når I begge har underskrevet aftalen, er der tale om en endelig bindende aftale mellem jer.

8

Berigtig handlen

Herefter skal handlen berigtiges, hvilket i korte træk vil sige, at købet gennemføres i praksis. I den forbindelse skal der blandt andet laves og tinglyses et skøde. Tinglysning af et skøde skal registrere ejerskiftet i tingbogen, og dermed give køber retten over boligen. Et skøde indeholder overordnede informationer vedrørende overdragelsen af boligen – herunder blandt andet adresse, køber og sælgers personlige oplysninger, købesummen og overdragelsesdatoen.

9

Overlevér din bolig til køberen

Tiden er nu kommet til, at du skal overlevere din bolig til køber. Normalt mødes sælger, køber og eventuelt ejendomsmægler ved ejendommen, hvor man i fællesskab aflæser forbrugsmålere med mere. Du overdrager nøglen til køber, og huset overgår til ham/hende.

10

Få lavet en refusionsopgørelse og meld flytning

Herefter bør du få udarbejdet en refusionsopgørelse. En refusionsopgørelse er en oversigt over boligens løbende udgifter med overtagelsesdagen som skæringsdag. Udgifter, der vedrører perioden før overtagelsesdagen, tilhører dig som sælger. Resten tilhører køber.

Senest fem dag efter købers overtagelse skal du melde din flytning til folkeregistret, dit forsikringsselskab, Post Danmark osv.

Guide til salg af bolig

Sådan gør du din bolig klar til salg – trin for trin

1

Selvsalg eller ejendomsmægler?

Først og fremmest skal du gøre op med dig selv, hvorvidt du ønsker selvsalg eller salg via en ejendomsmægler. Du kan spare store summer penge ved at sælge dit hus på egen hånd frem for at gøre brug af en ejendomsmægler. Ved selvsalg kan du nemlig holde salgsudgifterne nede på cirka 25.000 kroner, mens det nemt kan koste 100.000 kroner at få en ejendomsmægler til at foretage salget.

Omvendt skal du ved selvsalg lægge både tid og kræfter i at få salgspapirer, markedsføring med mere i orden – noget et ejendomsmæglerfirma ordner, hvis du sælger din bolig derigennem .

2

Sæt prisen på boligen

Uanset om du vælger selvsalg eller salg gennem en ejendomsmægler, anbefaler vi, at du får en professionel vurdering af din boligs salgspris.

Som alternativ kan du søge oplysninger på internettet vedrørende salgspriserne på andre boliger i dit nærområde. På den måde kan du selv danne dig et indtryk af, hvad din bolig skal koste. 

3

Tilstandsrapport, eleftersyn og energimærke

Når du har besluttet dig for at sælge din bolig, bør du få udarbejdet og anskaffet en række dokumenter vedrørende din bolig - herunder både tilstandsrapport, elinstallationsrapport og energimærkning. Alle tre rapporter synliggør ejendommens stand og er en vigtig del af enhver bolighandel.

En tilstandsrapport beskriver din boligs skader, fejl og mangler og sikre, at både du og køber ved, hvad I skriver under på, hvad angår boligens tilstand. Tilstandsrapporten er gyldig i seks måneder fra udstedelsen. Den bliver udarbejdet af en byggesagkyndig, som går boligen igennem og giver fejl og mangler symboler efter, hvor alvorlige de er.

En elinstallationsrapport omhandler elektriske fejl og mangler ved din bolig og afdækker elinstallationernes funktionsdygtighed - både praktisk og sikkerhedsmæssigt. Elinstallationsrapporten er gyldig i et år fra udstedelsen. Den bliver udarbejdet af en eltekniker, der både gennemgår boligens udendørs og indendørs elinstallationer. Elteknikeren anvender også symboler som indikerer, hvor farlige de fundne fejl og mangler er.

En energimærkning er en lovpligtig vurdering af en bygnings energimæssige tilstand – herunder blandt andet oplysninger om energiforbrug og isolering samt en oversigt over mulige forbedringer. En energimærkning er gyldig i ti år fra udstedelsen og udarbejdes af certificerede energikonsulenter. Energimærkningen kan ses som en slags varedeklaration på boligens energimæssige tilstand.

En tilstandsrapport og elinstallationsrapport er obligatorisk, hvis du ønsker at frigøre dig for dit 10-årige mangelansvar, når du skal sælge dit hus.

Med tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten i hånden har du mulighed for at udbedre nogle af husets skader, inden der kommer en interesseret køber. Det kan være små som store skader. 

Er du allerede afklaret med, hvilke rapporter du skal bruge, kan du nemt og bekvemt bestille online med vores bestillingsmodul her:

4

Salgsopstilling og markedsføring

Flotte billeder af boligen og en fængende tekst er helt centrale elementer i din salgsopstilling og markedsføring. Du kan enten selv stå for at få din bolig markedsført på forskellige boligsites eller få din ejendomsmægler til det. Ejendomsmæglere markedsfører på boligsiden.dk, i aviser, online og via sociale medier.

Der er flere boligsites, som har specialiseret sig i at levere en flot boligpræsentation til selvsælgere, og de når længere ud blandt køberne end du selv kan gøre. Brug også sociale medier.

5

Gør boligen klar til fremvisning

Umiddelbart inden den første fremvisning er det ligeledes en god idé at gøre din bolig så indbydende som overhovedet muligt. I den forbindelse kan du rydde op, gøre haven fin, tænde levende lys og sætte en frisk buket blomster i en vase.

6

Fremvisning af boligen

Når potentielle købere har vist interesse for din bolig, skal ejendomsmægleren eller du fremvise boligen for dem. Der er både fordele og ulemper ved at anvende en mægler og at fremvise boligen selv . Fordelen ved en mægler er, at han eller hun er objektiv, hvilket tiltrækker nogle potentielle købere. Modsat er fordelen ved selvsalg, at du kender boligen og området rigtig godt og derfor kan svare på de potentielle køberes spørgsmål omkring boligen og kvarteret. Ulempen ved selvsalg er, at potentielle købere ikke har de samme følelser for din bolig, som du har. Forbered dig derfor på kritiske kommentarer. Hvis du ikke vil høre dem face-to-face, kan du evt. få en god ven eller et familiemedlem til at forestå fremvisningerne.

7

Underskriv købsaftalen

Når du har fundet den rigtige køber til din bolig – og når der er opnået enighed vedrørende købesum og overtagelse – skal der udarbejdes en købsaftale. En købsaftale er en kontrakt mellem dig og køber. Når I begge har underskrevet aftalen, er der tale om en endelig bindende aftale mellem jer.

8

Berigtig handlen

Herefter skal handlen berigtiges, hvilket i korte træk vil sige, at købet gennemføres i praksis. I den forbindelse skal der blandt andet laves og tinglyses et skøde. Tinglysning af et skøde skal registrere ejerskiftet i tingbogen, og dermed give køber retten over boligen. Et skøde indeholder overordnede informationer vedrørende overdragelsen af boligen – herunder blandt andet adresse, køber og sælgers personlige oplysninger, købesummen og overdragelsesdatoen.

9

Overlevér din bolig til køberen

Tiden er nu kommet til, at du skal overlevere din bolig til køber. Normalt mødes sælger, køber og eventuelt ejendomsmægler ved ejendommen, hvor man i fællesskab aflæser forbrugsmålere med mere. Du overdrager nøglen til køber, og huset overgår til ham/hende.

10

Få lavet en refusionsopgørelse og meld flytning

Herefter bør du få udarbejdet en refusionsopgørelse. En refusionsopgørelse er en oversigt over boligens løbende udgifter med overtagelsesdagen som skæringsdag. Udgifter, der vedrører perioden før overtagelsesdagen, tilhører dig som sælger. Resten tilhører køber.

Senest fem dag efter købers overtagelse skal du melde din flytning til folkeregistret, dit forsikringsselskab, Post Danmark osv.

Sådan foregår det når vi hjælper med at sælge din bolig

Bestil online eller kontakt os

Udfyld vores kontaktformular, bestil online eller kontakt din lokale afdeling

Vi rykker ud til dig

Vi kommer herefter på besøg hos dig, når det passer bedst

Modtagelse af rapport

Du modtager rapporten inden for 48 timer efter vi har været ude ved dig

Klar til salg

Du er nu klar til at sælge din bolig og kan være sikker på, at rapporten opfylder alle krav

Vælg et af vores mest populære produkter

Tilstandsrapport

Få tjekket tilstanden på din bolig, og få styr på skaderne

LÆS MERE

Eleftersyn

Vores el-tekniker gennemgår din ejendom, og du undgår overraskelser

LÆS MERE

Energimærke

Vi synliggør energiforbruget, og giver forslag til forbedringer

LÆS MERE

Pakkeløsning

Få det du har brug for i én samlet pakke:

  • Tilstandsrapport
  • Eleftersyn
  • Energimærke

LÆS MERE

Find din Botjek afdeling

Botjek er landsdækkende med lokale afdelinger over hele Danmark. Det betyder, at vi kender dit nærområde og kan rykke ud med kort varsel. I kraft af vores størrelse kan vi løse små såvel som store tekniske opgaver.

Viden og råd

Renovering

Nybyggeri

Køberrådgivning

Hvad er en byggerådgiver?

Uvildig rådgivning om byggeteknik, lovgivning og markedsforhold.
Læs mere

Energibesparelse

Energirenovering

Energioptimering

Energirenovering – hvad kan betale sig?

Tænk altid energi ind, når der bygges om eller renoveres.
Læs mere