1-års og 5-års gennemgang (eftersyn)

  • Hvis du har bygget nyt hus, skal du huske, at du har krav på et eftersyn efter 1 og 5 år
  • Men har du de faglige kompetencer til at tjekke din bolig?

Hvis ikke, kan du få professionel og uvildig rådgivning af vores specialister

I en byggekontrakt er der ofte aftalt 1- og 5-års gennemgang af byggeriet. Formålet med eftersynet er at afdække fejl og mangler ved byggeriet, som ikke blev opdaget ved afleveringen af den færdige ejendom.

Entreprenøren har efterfølgende har pligt til at udbedre de fundne fejl og mangler.

Hvad går en 1-års og 5-års gennemgang ud på?

I forbindelse med et byggeri vil det ofte i byggekontrakten være aftalt, at byggeriet skal gennemgås for mangler 1 og 5 år efter, at det er blevet afleveret til dig som bygherre. Det er det, man kalder for en 1- og 5 års gennemgang eller eftersyn.

Selve eftersynet foregår i den nybyggede bolig, og her deltager du som bygherre og med en eventuel rådgiver.

Ofte vil entreprenøren ikke udbedre alle mangler, når et byggeri afleveres, men i stedet udskyde udbedringer til 1 års gennemgangen er overstået. Du bør dog insistere på, at mangler udbedres med det samme.

Ved nogle mangler, fx svindrevner ved lofter og vægge, er det dog normalt at lade stå til 1 års eftersynet. Det skyldes, at revnerne formentlig vil komme igen, hvis de udbedres umiddelbart efter afleveringen, fordi der i et nybygget hus er byggefugt, som skal tørre ud.

Det gælder også farveforskelle og lignende på udvendigt murværk, hvor det kan være en fordel at udskyde udbedringer til 1 års gennemgangen er overstået.

Under alle omstændigheder er det vigtigt, at alle aftaler om udskydelser bliver skrevet ned på papir og underskrevet af alle parter.

Kontakt os for en uforpligtende snak

Udfyld formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
I hverdage mellem kl. 9-15 eller inden for 24 timer.


Høj kundetilfredshed
TrustScore på 4,6. Kunderne vurderer vi leverer en fremragende ydelse.
Høj kvalitet
Vi lever op til byggeriets kvalitetskontrol og yder professionel og uvildig rådgivning.
Hurtig levering
Vi kontakter dig inden for 24 timer og kommer ud til dig inden for 5 hverdage.

Få et uforpligtende tilbud indenfor 24 timer

1-års gennemgang

Som bygningsejer har du krav på 1-års eftersyn.

Et 1- års eftersyn skal være foretaget senest et år efter aflevering af huset. Indkaldelsen skal være skriftlig og skal ske med højst 60 og mindst 20 arbejdsdages varsel, medmindre det drejer sig om en fagentreprise under AB92 - her skal der varsles mindst 15 arbejdsdage i forvejen.

5-års gennemgang

Som bygningsejer har du krav på 5-års eftersyn.

Ved 5-års eftersynet er varslet det samme som ved et 1-års eftersyn. Her gælder dog, at selve gennemgangen skal være foretaget senest 30 dage før udløbet af perioden på 5 år efter afleveringen. Har du ikke indkaldt til eftersyn inden for tidsfristen, kan entreprenøren vælge at indkalde dig i stedet for, med et varsel på mindst 10 arbejdsdage, hvilket dog ikke er normal praksis. Det skal finde sted senest 30 arbejdsdage før udløbet af 5-års perioden fra afleveringsdagen, og du skal selv indkalde entreprenøren til at deltage i eftersynet.

Hurtig og professionel proces

Bestil online eller kontakt os

Udfyld vores kontaktformular, bestil online eller kontakt din lokale afdeling.

Vi rykker ud til dig

Vi kommer herefter på besøg hos dig, når det passer bedst.

Modtagelse af rapporten

Du modtager rapporten inden for 48 timer efter vi har været ude ved dig.

 

Hvad sker der ved en gennemgang?

Inden eftersynet bør du find og notere de mangler, der måtte være.

Under selve gennemgangen gennemgås byggeriet, og de fejl og mangler, som man bliver enige om findes, noteres i et dokument, som kaldes eftersynsprotokollen. Hvis der er uenighed om, hvorvidt en mangel er en mangel, bør dette fremgå af mangellisten. Altså skal alle påtalte mangler som minimum registreres, og det skal føres til protokol, at entreprenøren afviser manglen.

En mangelliste er for så vidt blot en simpel liste over manglerne. Eftersynsprotokollen er det juridiske aftalegrundlag og dette dokument skal underskrives af både dig og entreprenøren.

I eftersynsprotokollen står der de egentlige aftaler såsom:

- hvornår skal manglerne senest være udbedret?

- nedskrivning af evt. sikkerhedsstillelse

- andre økonomiske aftaler

- praktiske forhold, fx om der udleveres en nøgle til håndværkere, skal der aftales bestemte tider, hvor der er adgang til huset etc.

- observationspunkter til 5 års gennemgangen

Standardbetingelserne i AB 92, ABT 93 samt i AB forbruger beskriver hvilke sanktionsmuligheder der er, hvis entreprenøren ikke overholder f.eks. tidsfristen for udbedring af mangler mangeludbedringerne.

Hvilke juridiske og økonomiske konsekvenser har en gennemgang?

Som bygherre har du pligt til at reklamere over for entreprenøren, hvis der inden 1-års gennemgangen eller i perioden mellem de to gennemgange opdages mangler.

Den 1. januar 2008 blev forældelsesloven ændret. Ændringen betyder bl.a., at det i forbrugerforhold, dvs. mellem privat bygherre og entreprenøren, ikke længere kan aftales, at entreprenørens ansvar for mangler ophører efter 5 år. Dette gælder også, selvom både bygherre og firmaet er enige om, at byggeriet følger AB 92. Det vil sige, at entreprenørens ansvar for mangler, ifølge forældelsesloven, først ophører efter 10 år.

Lovændringen betyder dog ikke, at du kan vente med at gøre entreprenøren opmærksom på mangler til 1-års og 5-års gennemgangen - eller endnu senere. Du skal stadig reklamere over for entreprenøren, så snart du konstateret mangler.

Afholdes der ikke 1-års og 5-års eftersyn som aftalt, risikerer du at miste retten til at reklamere over mangler over for entreprenøren.

Bygherre og entreprenøren skal selv betale de omkostninger, de har i forbindelse med 1- og 5-års gennemgangen.

Entreprenøren er forpligtet til, men har også ret til, at udbedre de mangler, der er enighed om. Det vil sige, at du ikke kan afvise dem muligheden for udbedringen, og i stedet kræve nedslag i pris eller refundering.

Er entreprenøren forpligtet til at deltage i en gennemgang?

Hovedentreprenøren er forpligtet til at deltage i en gennemgang. Derimod behøver eventuelle underleverandører ikke at deltage, medmindre det er aftalt mellem dem og entreprenøren.

Skulle entreprenøren udeblive fra gennemgangen, laver du selv et dokument med angivelse af eventuelle mangler og sender det til firmaet. Selvom entreprenøren ikke deltager i eftersynet, kan de stadig komme med indsigelser i forhold til de mangler, du peger på.

Er der fordele ved at få hjælp fra en byggerådgiver til en gennemgang?

Det er en god idé at have en byggerådgiver med til gennemgangen, da de fleste private bygherrer kan have vanskeligt ved selv at vurdere, hvilke mangler der kan være i et byggeri. Desuden har rådgiveren også erfaring for at udføre disse gennemgange, og de ved, hvad de skal kigge efter, og hvad der er typiske 1 års eller 5 års mangler.

Selvom du ikke har haft en byggerådgiver tilknyttet i forbindelse med byggeriet, kan du med fordel have en med til at hjælpe dig ved eftersynet. Byggerådgiveren bør inden gennemgangen have set tegninger og andet projektmateriale samt aftalegrundlaget med entreprenøren.

Har du behov for en byggerådgiver?

Hos Botjek tilbyder vi et systematisk eftersyn af din ejendom sammen med dig inden gennemgangen, og du får efterfølgende en skriftlig rapport. Det giver dig overblik over de fejl og mangler, som du kan få afhjulpet på en eventuel garanti.

Med rapporten i hånden er du klar til at holde et konstruktivt møde med entreprenøren. Rapporten bruges til at fremsætte eventuelle krav mod entreprenøren inden garantien udløber. Du kan bruge den til at vurdere ejendommens tilstand, så du kan tage de nødvendige forholdsregler inden evt. svigt og skader udvikler sig.

Vi deltager også gerne under selve gennemgangen med entreprenøren.

Kontakt din lokale Botjek-afdeling for at få mere information om 1-års og 5-års gennemgang.

Læs mere
Læs mindre

Det siger vores kunder om os

"Fantastisk kompetente og behagelige eksperter til såvel tilstandsrapport, energimærke samt elinstallationsrapport. Bedre repræsentanter til disse opgaver kunne jeg ikke ønske mig. Super tilfredshed herfra med tusinde tak."

Erling Bo - 30-03-2022

"De 2 konsulenter der foretog analyse og skrev rapport var utroligt behagelige mennesker. Begge var punktlige, hjælpsomme, venlige, forklarende - både under undersøgelsen og ved gennemgang af rapporter, - og med god humoristisk sans var besøget både lærerigt og nemt."

Alan K Hueg - 30-03-2022

"Vi har fået lavet tre rapporter hos jer, af tre fagligt dygtige konsulenter, som samtidigt var yderst behagelige at være sammen med. I må have en god ansættelsespolitik, siden det er lykkes jer at ansætte så gode medarbejdere."

John Ib - 30-03-2022

"Professionelt, alle aftaler blev overholdt, sympatiske og hjælpsomme medarbejdere hele vejen."

Helle Søgaard - 31-03-2022

"Seriøs gennemgang af ejendommen med gode svar på de fejl, der blev konstateret. Behagelige mennesker at have besøg af."

Steen Dahlgaard - 31-03-2022

"Grundig gennemgang af huset. Ordentlig, venlig og seriøs tilgang. Fin og reel tilbagemelding efter tilstandsrapporten var gennemført."

Ingrid Tast - 31-03-2022

"Super service fra start til slut med tilstandsrapporten, både fra jer på kontoret og til dem der var ude i huset at lave rapporten. Så super god oplevelse."

Lars Larsen - 30-03-2022

"Meget behagelige og kompetente konsulenter, der viste stor respekt for vores ejendom på en tillidsvækkende måde."

Hanne - 30-03-2022

"Konsulenten optrådte professionelt og kundevenligt. Han var god til at forklare sig og det gav en tryghed."

Eva Søndberg - 30-03-2022

"Sød og rar medarbejder som har været hos os 2 gange, punktlig og påpasselig. Alt i alt en rigtig god oplevelse, får de bedste anbefalinger herfra."

Trine Støttrup Holmberg - 30-03-2022

"Rigtig venlig og behagelig service lige fra første kontakt med jeres kontor og helt frem til begge konsulenter havde været på ejendommen. Mine bedste anbefalinger sendes jeres vej."

Astrid Barslund - 30-03-2022

"Jeg er bare så positiv overrasket over hele forløbet! Vi havde brug for alle rapporter lynhurtig og vi fik dem på 4 dage! Konsulenterne var så imødekommende, professionelle og rare at byde indenfor i ens hjem! Bare en helt igennem fantastisk oplevelse."

Jeanette Kjær - 23-01-2021

"I har leveret en hurtig og yderst professionel service, hvor jeg fik rigtig gode forklaringer på mine spørgsmål - og hvor jeg for det meste faktisk ikke behøvede at spørge. Jeres konsulenter kom selv med den relevante information og forklaring. Verdensklasse - og derfor er I allerede anbefalet til en god ven."

Ole, Ølstykke - 11-02-2021

"Jeg fik bare en god fornemmelse af professionalisme, og at de bygningssagkyndige var til at snakke med, og de var gode til at forklare, hvorfor det ene og hvorfor det andet - og om udbedringer overhovedet ville kunne indtjene sig."

Lars Rud - 09-02-2021

"Kort tid fra bestilling til besigtigelse af huset. Hurtig aflevering af rapport efter besigtigelse. Kommer til tiden. God info inden besøg på mail samt ved ankomst."

Morten Smith - 16-01-2021

"To super behagelige konsulenter. Vores varmeste tak og anbefalinger af Lars og Thomas fra Botjek. Virkelig en god oplevelse og håber at den gode tilbagemelding kommer til dem. MEGET behagelige fyre!!"

Anette og Peter - 28-02-2021

"Kort og godt blev aftaler indgået hurtig - aftaler blev overholdt - kommunikationen var klar og tydelig."

Per Bonnichsen - 18-01-2021

"God, hurtig, professionel og effektiv håndtering, og meget hurtig til at lave rapporterne - de kom samme dag."

Anette & Jan Seerup - 11-02-2021

"Utroligt venlige personer, der kom ud til os. Og de havde virkelig styr på tingene og var meget grundige."

Susanne Isaksen - 12-02-2021

"De to der var her, var rigtigt flinke og hjælpsomme. Deres rapporter gav et realistisk billede af vores hus. De gav os også nogle gode råd."

Maria Søgaard - 01-03-2021

"Professionelle, kompetente, empatiske og effektive personer, der udførte tilstands- og elrapporter."

Hanne og Erik Ravn - 09-02-2021

"Jeres konsulent arbejdede professionelt. Han forklarede hvad han lavede og svarede fyldestgørende på vore spørgsmål."

Jørgen Kristensen - 21-01-2021

"Botjek var fra start til slut informative, ordholden og professionelle i alt, hvad Botjek foretog sig."

Elin Fogh Melvang - 28-01-2021

"Alle aftaler overholdt. Kom til tiden. God gennemgang efter besøg med mundtlige kommentarer på gule og røde markeringer."

Ole Taankvist - 09-02-2021

"Det at få undersøgt og "bedømt" ens ejendom kan godt være lidt betænkeligt, men vi oplevede ikke noget negativt. Det hele foregik fornuftigt roligt og blev gjort grundigt, så vi er godt tilfredse."

Hans Peter Phillip - 25-02-2021

"Seriøse, venlige og informative konsulenter. Vi følte os meget trygge i processen. Kan kun sige positive ting om "vores" to konsulenter."

Jørn Fritz - 29-01-2021

"Byggeteknikeren var meget positiv og venlig samt gav sig tid til at forklare emner på boligen på en let forståelig måde."

Steen Pøhlsgaard - 20-01-2021

"Super hurtig behandling og meget venlig og ordentlig hjælp i forhold til diverse dokumenter."

Tine Agerskov - 01-03-2021

"Alt i alt en god oplevelse med tilstandsrapport og el-rapport. Professionelle og flinke folk og en god dialog om, hvad der skulle laves."

Ole Pedersen - 22-01-2021

"Syntes bare at I er så hjælpsomme, selvom det sikkert er "dumme" spørgsmål, der stilles. Desuden føler jeg at I har styr på det, og IKKE springer over hvor gærdet er lavest. Man føler sig godt behandlet og tryg i jeres hænder."

John Benny - 26-01-2021

"Det var en god oplevelse - også fordi vi ikke har prøvet det før. Han gik stille og roligt rundt og var god til at besvare vores spørgsmål til de forskellige ting."

Frank Vinther - 18-02-2021

"Jeg var her selv og er selv faglært. Synes de 2 personer var meget kompetente og vi fik en god snak om tingene."

Peter Madsen Greve - 19-01-2021

"Meget kompetent medarbejder, som gav sig tid til at forklare og som var venlig og respektfuld under sit besøg. Det fremstår som et seriøst foretagende, hvor man kan have tillid til det arbejde, der udføres. Det gælder også omvendt når man så skal købe nyt hus. At man ved tingene er grundigt gennemgået."

Marlene Gudmann - 02-02-2021

"Meget professionelt personale, der var super grundige i gennemgangen af huset. Og så var de søde og venlige. Prisen var god. Vil give dem mine varmeste anbefalinger."

Stine og Jacob - 06-02-2021

"Den byggesagkyndige var meget behagelig og professionel under sit besøg. Han forklarede fint manglerne."

Rasmus Andersen - 25-02-2021

"Der var ikke den store forstyrrelse i vores hverdag. Hvis vi spurgte om noget, fik vi svar. Efter udarbejdelsen af rapporten blev vi orienteret om, hvorfor vi fik nogle "k"-er. Det var rigtigt dejligt."

Sanne Boiskau - 01-02-2020

"En saglig og faglig god oplevelse."

Anders Kyllingsbæk - 07-02-2020

"Professionelt forløb med de berørte parter."

Henrik Walter - 06-02-2020

"Alt gik super fint, alle aftaler blev holdt. God service ved gennemgang efter udarbejdelse af tilstandsrapport."

Lone Høhrmann - 22-03-2020

"Grundig gennemgang af sympatiske konsulenter."

Bent Hansen - 23-02-2020

"Venlig konsulent og omhyggelig gennemgang af boligen."

Ingelise Holmsgaard - 14-02-2020

"Vores oplevelse er, at det blev udført meget professionelt, og med en virkelig god forklaring på skaderne. Ligeledes følte vi os trygge i, hvilke skader som vi skal udbedre, og hvilke vi ikke behøver inden salget."

Marice Charlotte - 03-06-2020

"Kompetente og venlige medarbejdere med tid til at forklare tingene, vi spurgte ind til."

Aase Louise - 05-02-2020

"Flinke folk med stor faglig viden."

Frank Blicher - 22-02-2020

"Dem der var hos os, var meget dygtige og grundige. De var også gode til at forklare."

Mette Lundegaard - 06-02-2020

"Jeg blev kontaktet hurtigt. Det var muligt at I selv hentede nøgle ved mægler, så jeg ikke behøvede være på adressen. 4 timer efter sidste planlagte tid modtog jeg alle 3 rapporter, det kalder jeg hurtig og effektiv service.

Pia Jeppesen - 06-06-2020

"Utroligt flinke og effektive konsulenter med godt humør, og havde man spørgsmål fik man et godt og forståeligt svar man kunne bruge til noget."

Anton Peter - 24-05-2020

"Fin forklaring inden udarbejdelsen og fyldestgørende information efterfølgende. Behagelig personlighed."

Maja Nørdrup - 05-06-2020

"En meget personlig og behagelig kontakt med fornuftige forklaringer til bedømmelserne, samt med anvisning til løsninger på problemerne."

Erik Toft Jensen - 13-06-2020

"De to mænd fra Botjek var yderst behagelige og var meget forklarende."

Sidsel Grønn - 29-01-2020

"Begge konsulenter virkede meget erfarne indenfor fagområderne. God mundtlig og skriftlig formidling. Rapporter stemmer overens med, hvad jeg blev orienteret om efter endt gennemgang. God rådgivning i relation til observerede mangler og denne rådgivning lægger et godt grundlag for prioritering af min udbedring af fejl og mangler."

Kristian, Hillerød - 10-02-2020

"God og faglig orientering i undersøgelsens forløb - behagelige konsulenter."

Inge Nørgaard - 29-01-2020

"Personlig og professionel. Kundeservice når det er bedst."

Maria Wivel - 18-02-2020

"Det er første gang vi prøver dette, og jeres konsulent satte sig ned med os og fortalte os, hvordan det foregik trin for trin og tog os med gennem hele processen, og gav sig god tid til at svare på de spørgsmål vi måtte have. En rigtig god oplevelse."

Christina Milbrat - 13-02-2020

"Ukompliceret proces, hurtig rapportering, fin udnyttelse af digitale muligheder."

Svend Mertz - 05-06-2020

"Både konsulenten på el- og tilstandsrapporten var grundige og ordentlige. De kunne på redelig vis argumentere for de ting, de påpegede."

Søren Bo Husum - 25-02-2020

"God respons fra starten. Hurtig fremsendelse af materiale, der skulle udfyldes. Flinke og rare personer, der kom og lavede de 3 rapporter. Tak for god behandling."

Lene Kristiansen - 19-02-2020

"Hjælpsom og punktlig konsulent, som udarbejdede rapporter meget hurtigt efter besøg. Derudover god hjælp fra administration ift. at aftale nyt møde (fik udarbejdet en kladde på tilstandsrapport oprindeligt)."

Henrik Sigmer - 07-06-2020

Viden og råd

Renovering

Nybyggeri

Køberrådgivning

Hvad er en byggerådgiver?

Uvildig rådgivning om byggeteknik, lovgivning og markedsforhold.
Læs mere

Energibesparelse

Energirenovering

Energioptimering

Energirenovering – hvad kan betale sig?

Tænk altid energi ind, når der bygges om eller renoveres.
Læs mere