Boligkøber rådgivning

De fleste hushandler foregår med hjertet. Men det er rigtig fornuftigt at holde hovedet koldt, når du finder drømmeboligen. 

Boligkøb er en stor økonomisk beslutning, og køb af fast ejendom kan for mange også virke uoverskueligt og være forbundet med mange faldgruber. Det kan påvirke både økonomien og glæden ved at købe bolig. Derfor tilrådes det altid at have en bygningssagkyndig med som køberrådgiver.

Guide til køb af bolig

Har du svært ved at finde hoved og hale i, hvordan en bolighandel forløber?
Så er du ikke den eneste.

Derfor har vi lavet en oversigt over den proces og de faser, du skal igennem i forbindelse med et boligkøb.

1

Forbered købet

Vi anbefaler, at du som det første finder ud af, hvor dyr en bolig, du har råd til at købe.

Dette gør du ved at lægge et budget over dine indtægter og udgifter, og på den måde finde ud af, hvor stor en boligudgift, du kan klare.

2

Bliv forhåndsgodkendt til et lån

Når du har fundet ud af, hvordan din økonomiske situation ser ud, skal du kontakte din bank, aftale et møde og blive forhåndsgodkendt til et lån. Samtidigt kan du tage en snak med din bank om, hvilken finansieringsform, der ville være den mest optimale for dig.

Du skal være opmærksom på, at selvom din bank har godkendt dig til at låne penge til en bolig, vil den højst sandsynligt også betinge sig på at skulle godkende den konkrete bolig, når du kommer så langt i processen .

3

Klarlæg behov og ønsker

Når du er blevet forhåndsgodkendt til et lån, skal du finde ud af, hvilke langsigtede behov og ønsker din familie har. Drømmer I om en lejlighed, et rækkehus eller et parcelhus? Hvor i landet vil I gerne bo og hvor meget plads har I brug for? Derudover skal du overveje, om det er vigtigt for dig, at boligen for eksempel ligger tæt på en skole, en daginstitution, dit job eller lignende.

Når du har fundet ud af, hvad du leder efter, kan du begynde at kigge dig omkring efter konkrete boliger.

4

Undersøg forskellige boliger

I selve boligjagten skal du begynde med at undersøge hvilke boliger, der udbydes i det område, du ønsker at bo i – og til en pris, du kan betale. Du kan for eksempel anvende boligsiden.dk, når du skal danne dig et overblik over hvilke boliger, der er til salg.

Når du har fundet nogle interessante boliger, er næste skridt at sammenligne dem med hinanden – herunder deres størrelse, beliggenhed, udseende osv. Du kan med fordel aftale en rundvisning med ejendomsmægleren eller sælgeren for hver bolig.

5

Salgsopstilling

Hvis du stadig er interesseret i en eller flere boliger efter rundvisningen, bør du sørge for at få en salgsopstilling over boligen/boligerne. I en salgsopstilling kan du se hvilke udgifter, der er forbundet med at eje den enkelte bolig. Det vil typisk være udgifter som skatter, afgifter, forsikringer, renovationsudgifter med mere. Herudover vil det stå oplyst, hvor meget sælger har brugt på forbrug i boligen .

6

Tilstandsrapport og elinstallationsrapport

På langt de fleste boliger har sælger benyttet sig af huseftersynsordningen og har derfor fået udarbejdet en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport. En tilstandsrapport er en rapport, hvori boligens fejl og mangler står oplyst. Tilstandsrapporten udarbejdes af en byggesagkyndig, der gennemgår boligen og giver fejl og mangler forskellige farvesymboler (rød, gul, grå og sort) alt efter, hvor kritiske skaderne er.

En elinstallationsrapport udarbejdes af en eltekniker, der både gennemgår boligens udendørs og indendørs elinstallationer. Fejl og mangler angives ud fra samme karakterskala som tilstandsrapporten.

Mangler du byggeteknisk viden til at kunne vurdere anmærkningerne i rapporterne, hjælper vi gerne.

7

Energimærke

Energimærket er lovpligtigt og skal leveres af sælger. I en energimærke-rapport vil det være oplyst, hvilke energimæssige optimeringer, der kan foretages i boligen – og til hvilken pris.

Energimærket oplyser om boligens energimæssige tilstand hvilket vises på en skala fra A-G, hvor A er det bedste. Man kan bruge energimærket til at sammenligne de forskellige boliger.

8

Køberrådgivning – din uvildige rådgiver

Køb af fast ejendom kan for mange virke uoverskueligt, og mange har svært ved helt at forstå og forholde sig til en tilstandsrapport og boligens tilstand. Derfor kan det være en god ide at søge sparring hos en ekspert med faglig viden, byggeteknisk indsigt og erfaringer med boliger, så du får fuldt overblik over boligens generelle tilstand.

Gennem køberrådgivning får du hjælp til at forstå de udfærdigede rapporter og får fakta om boligens nuværende tilstand og viden om den fremtidige vedligeholdelse. Vi hjælper dig med at gennemgå tilstandsrapporten, elinstallationsrapporten og energimærke, og kan medvirke ved en gennemgang af ejendommen sammen med dig som køber.

Køberrådgivning gør, at du finder alle faldgruberne, så du ikke ender med en masse uforudsete udgifter på boligen. Dermed ved du præcis, hvad du går ind til og kan forvente.

Køberrådgivning kan også give dig viden om den fremtidige vedligeholdelse. I den forbindelse kan vi også udarbejde en vedligeholdelsesplan.

En vedligeholdelsesplan giver dig overblik over din ejendoms tilstand og vedligeholdelsesopgaver. Rapporten udføres på baggrund af en grundig byggeteknisk gennemgang af ejendommen. Efter gennemgangen planlægges vedligeholdelsesopgaver, og der opstilles forbedrings- og renoveringsforslag samt overslag på de økonomiske rammer for vedligeholdelse de næste 10 år.

9

Genovervejelse

Der kan være forhold i tilstands-, elinstallations- eller energimærkerapporten, som kræver et stort rådighedsbeløb til renovering og vedligeholdelse af boligen. Efter modtagelse af rapporterne bør du derfor få banken til at vurdere, om du stadig er i stand til at finansiere boligen.

10

Interessetilkendegivelse og budrunde

Når de økonomiske forhold er gennemregnet af banken, og du har fået grønt lys til at købe boligen, skal du oplyse ejendomsmægleren om din interesse for boligen. Her skal du også nævne, hvis du har nogle betingelser – eventuelt hvis du vil have et nedslag i prisen eller overtage boligen på et bestemt tidspunkt.

Hvis I er flere, der er interesserede i den samme bolig , er det helt op til sælger at vurdere, hvem han eller hun vil sælge til – og til hvilken pris. I nogle tilfælde vil sælger invitere til en budrunde og dernæst sælge boligen til den højest bydende.

11

Tegn en ejerskifteforsikring

At tegne en ejerskifteforsikring er en gode idé for både køber og sælger af en bolig. Hvis du som køber ikke tegner en ejerskifteforsikring, overtager du risikoen for gamle fejl og skader, der er opstået før din overtagelse – og som derfor ikke er dækket af din husforsikring.

På den anden side er du som sælger ansvarlig for skjulte fejl og mangler i boligen i 10 år efter salget, hvis ikke du har fremlagt et tilbud på ejerskifteforsikring og tilbudt at betale halvdelen af den jf. Huseftersynsordningen. Vi anbefaler derfor, at der altid tegnes en ejerskifteforsikring i forbindelse med en bolighandel.

12

Underskriv købsaftalen

Hvis sælger vælger dig som køber af boligen, udfærdiger ejendomsmægleren en standardkøbsaftale. En købsaftale skal ses som dit tilbud til sælgeren, og heri skal det stå, hvis du har særlige forbehold eller betingelser. Købsaftalen er først bindende for køber og sælger, når begge parter har skrevet under.

Som køber har du altid seks dages fortrydelsesret, som indtræder på det tidspunkt, hvor begge parter har skrevet under på købsaftalen. Hvis du gør brug af din fortrydelsesret, skal du være opmærksom på, at det koster dig 1% af købesummen. Herudover skal du være opmærksom på, at fortrydelsesretten kun er gældende, hvis dette beløb er indbetalt til sælger inden fristens udløb.

Når købsaftalen er underskrevet af begge parter, kan handlen betragtes som endelig. Herefter skal handlen berigtiges, hvilket kort sagt vil sige, at man gennemfører købsaftalen i praksis. Hermed menes, at sælger modtager købesummen, og at du som køber opnår ejendomsret over boligen.

13

Deponering og tinglysning af skøde

Deponering er et depositum, der sikrer, at både ejendomsmægler og sælger kan få sine penge, hvis handlen af en eller anden grund ikke skulle gå igennem. Deponering kommer til udtryk ved, at køber overfører et depositum til sælgers ejendomsmægler og pengeinstitut, der så stiller garanti for, at sælger kan få købesummen udbetalt. Denne garanti varer indtil skødet er tinglyst, hvor den så afløses af en kontant afregning af restkøbesummen.

Tinglysning af et skøde har til formål at registrere ejerskiftet i tingbogen, og dermed give køber retten over boligen. Et skøde er et dokument, der indeholder de overordnede informationer vedrørende overdragelsen af boligen – blandt andet boligens adresse, overtagelsesdatoen, købesummen samt køber og sælgers personlige oplysninger for et bedre sætningsflow.

14

Overtag boligen

På selve overtagelsesdagen overdrager sælger og ejendomsmægler nøglen til din nye bolig til dig. Ved nøgleoverdragelsen er det en god idé, at I alle sammen gennemgår hårde hvidevarer, stikkontakter med mere, så der ikke senere opstår tvivl omkring funktionsdygtigheden af disse affekter på overdragelses-tidspunktet.

Sammen med sælger bør du på overtagelsesdagen herudover også aflæse gas, vand, varme, olie med mere. Tallene bruges til at udarbejde en refusionsopgørelse, der er en oversigt over, hvordan køber og sælger fordeler boligens udgifter.

Guide til køb af bolig

Har du svært ved at finde hoved og hale i, hvordan en bolighandel forløber?
Så er du ikke den eneste.

Derfor har vi lavet en oversigt over den proces og de faser, du skal igennem i forbindelse med et boligkøb.

1

Forbered købet

Vi anbefaler, at du som det første finder ud af, hvor dyr en bolig, du har råd til at købe.

Dette gør du ved at lægge et budget over dine indtægter og udgifter, og på den måde finde ud af, hvor stor en boligudgift, du kan klare.

2

Bliv forhåndsgodkendt til et lån

Når du har fundet ud af, hvordan din økonomiske situation ser ud, skal du kontakte din bank, aftale et møde og blive forhåndsgodkendt til et lån. Samtidigt kan du tage en snak med din bank om, hvilken finansieringsform, der ville være den mest optimale for dig.

Du skal være opmærksom på, at selvom din bank har godkendt dig til at låne penge til en bolig, vil den højst sandsynligt også betinge sig på at skulle godkende den konkrete bolig, når du kommer så langt i processen .

3

Klarlæg behov og ønsker

Når du er blevet forhåndsgodkendt til et lån, skal du finde ud af, hvilke langsigtede behov og ønsker din familie har. Drømmer I om en lejlighed, et rækkehus eller et parcelhus? Hvor i landet vil I gerne bo og hvor meget plads har I brug for? Derudover skal du overveje, om det er vigtigt for dig, at boligen for eksempel ligger tæt på en skole, en daginstitution, dit job eller lignende.

Når du har fundet ud af, hvad du leder efter, kan du begynde at kigge dig omkring efter konkrete boliger.

4

Undersøg forskellige boliger

I selve boligjagten skal du begynde med at undersøge hvilke boliger, der udbydes i det område, du ønsker at bo i – og til en pris, du kan betale. Du kan for eksempel anvende boligsiden.dk, når du skal danne dig et overblik over hvilke boliger, der er til salg.

Når du har fundet nogle interessante boliger, er næste skridt at sammenligne dem med hinanden – herunder deres størrelse, beliggenhed, udseende osv. Du kan med fordel aftale en rundvisning med ejendomsmægleren eller sælgeren for hver bolig.

5

Salgsopstilling

Hvis du stadig er interesseret i en eller flere boliger efter rundvisningen, bør du sørge for at få en salgsopstilling over boligen/boligerne. I en salgsopstilling kan du se hvilke udgifter, der er forbundet med at eje den enkelte bolig. Det vil typisk være udgifter som skatter, afgifter, forsikringer, renovationsudgifter med mere. Herudover vil det stå oplyst, hvor meget sælger har brugt på forbrug i boligen .

6

Tilstandsrapport og elinstallationsrapport

På langt de fleste boliger har sælger benyttet sig af huseftersynsordningen og har derfor fået udarbejdet en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport. En tilstandsrapport er en rapport, hvori boligens fejl og mangler står oplyst. Tilstandsrapporten udarbejdes af en byggesagkyndig, der gennemgår boligen og giver fejl og mangler forskellige farvesymboler (rød, gul, grå og sort) alt efter, hvor kritiske skaderne er.

En elinstallationsrapport udarbejdes af en eltekniker, der både gennemgår boligens udendørs og indendørs elinstallationer. Fejl og mangler angives ud fra samme karakterskala som tilstandsrapporten.

Mangler du byggeteknisk viden til at kunne vurdere anmærkningerne i rapporterne, hjælper vi gerne.

7

Energimærke

Energimærket er lovpligtigt og skal leveres af sælger. I en energimærke-rapport vil det være oplyst, hvilke energimæssige optimeringer, der kan foretages i boligen – og til hvilken pris.

Energimærket oplyser om boligens energimæssige tilstand hvilket vises på en skala fra A-G, hvor A er det bedste. Man kan bruge energimærket til at sammenligne de forskellige boliger.

8

Køberrådgivning – din uvildige rådgiver

Køb af fast ejendom kan for mange virke uoverskueligt, og mange har svært ved helt at forstå og forholde sig til en tilstandsrapport og boligens tilstand. Derfor kan det være en god ide at søge sparring hos en ekspert med faglig viden, byggeteknisk indsigt og erfaringer med boliger, så du får fuldt overblik over boligens generelle tilstand.

Gennem køberrådgivning får du hjælp til at forstå de udfærdigede rapporter og får fakta om boligens nuværende tilstand og viden om den fremtidige vedligeholdelse. Vi hjælper dig med at gennemgå tilstandsrapporten, elinstallationsrapporten og energimærke, og kan medvirke ved en gennemgang af ejendommen sammen med dig som køber.

Køberrådgivning gør, at du finder alle faldgruberne, så du ikke ender med en masse uforudsete udgifter på boligen. Dermed ved du præcis, hvad du går ind til og kan forvente.

Køberrådgivning kan også give dig viden om den fremtidige vedligeholdelse. I den forbindelse kan vi også udarbejde en vedligeholdelsesplan.

En vedligeholdelsesplan giver dig overblik over din ejendoms tilstand og vedligeholdelsesopgaver. Rapporten udføres på baggrund af en grundig byggeteknisk gennemgang af ejendommen. Efter gennemgangen planlægges vedligeholdelsesopgaver, og der opstilles forbedrings- og renoveringsforslag samt overslag på de økonomiske rammer for vedligeholdelse de næste 10 år.

9

Genovervejelse

Der kan være forhold i tilstands-, elinstallations- eller energimærkerapporten, som kræver et stort rådighedsbeløb til renovering og vedligeholdelse af boligen. Efter modtagelse af rapporterne bør du derfor få banken til at vurdere, om du stadig er i stand til at finansiere boligen.

10

Interessetilkendegivelse og budrunde

Når de økonomiske forhold er gennemregnet af banken, og du har fået grønt lys til at købe boligen, skal du oplyse ejendomsmægleren om din interesse for boligen. Her skal du også nævne, hvis du har nogle betingelser – eventuelt hvis du vil have et nedslag i prisen eller overtage boligen på et bestemt tidspunkt.

Hvis I er flere, der er interesserede i den samme bolig , er det helt op til sælger at vurdere, hvem han eller hun vil sælge til – og til hvilken pris. I nogle tilfælde vil sælger invitere til en budrunde og dernæst sælge boligen til den højest bydende.

11

Tegn en ejerskifteforsikring

At tegne en ejerskifteforsikring er en gode idé for både køber og sælger af en bolig. Hvis du som køber ikke tegner en ejerskifteforsikring, overtager du risikoen for gamle fejl og skader, der er opstået før din overtagelse – og som derfor ikke er dækket af din husforsikring.

På den anden side er du som sælger ansvarlig for skjulte fejl og mangler i boligen i 10 år efter salget, hvis ikke du har fremlagt et tilbud på ejerskifteforsikring og tilbudt at betale halvdelen af den jf. Huseftersynsordningen. Vi anbefaler derfor, at der altid tegnes en ejerskifteforsikring i forbindelse med en bolighandel.

12

Underskriv købsaftalen

Hvis sælger vælger dig som køber af boligen, udfærdiger ejendomsmægleren en standardkøbsaftale. En købsaftale skal ses som dit tilbud til sælgeren, og heri skal det stå, hvis du har særlige forbehold eller betingelser. Købsaftalen er først bindende for køber og sælger, når begge parter har skrevet under.

Som køber har du altid seks dages fortrydelsesret, som indtræder på det tidspunkt, hvor begge parter har skrevet under på købsaftalen. Hvis du gør brug af din fortrydelsesret, skal du være opmærksom på, at det koster dig 1% af købesummen. Herudover skal du være opmærksom på, at fortrydelsesretten kun er gældende, hvis dette beløb er indbetalt til sælger inden fristens udløb.

Når købsaftalen er underskrevet af begge parter, kan handlen betragtes som endelig. Herefter skal handlen berigtiges, hvilket kort sagt vil sige, at man gennemfører købsaftalen i praksis. Hermed menes, at sælger modtager købesummen, og at du som køber opnår ejendomsret over boligen.

13

Deponering og tinglysning af skøde

Deponering er et depositum, der sikrer, at både ejendomsmægler og sælger kan få sine penge, hvis handlen af en eller anden grund ikke skulle gå igennem. Deponering kommer til udtryk ved, at køber overfører et depositum til sælgers ejendomsmægler og pengeinstitut, der så stiller garanti for, at sælger kan få købesummen udbetalt. Denne garanti varer indtil skødet er tinglyst, hvor den så afløses af en kontant afregning af restkøbesummen.

Tinglysning af et skøde har til formål at registrere ejerskiftet i tingbogen, og dermed give køber retten over boligen. Et skøde er et dokument, der indeholder de overordnede informationer vedrørende overdragelsen af boligen – blandt andet boligens adresse, overtagelsesdatoen, købesummen samt køber og sælgers personlige oplysninger for et bedre sætningsflow.

14

Overtag boligen

På selve overtagelsesdagen overdrager sælger og ejendomsmægler nøglen til din nye bolig til dig. Ved nøgleoverdragelsen er det en god idé, at I alle sammen gennemgår hårde hvidevarer, stikkontakter med mere, så der ikke senere opstår tvivl omkring funktionsdygtigheden af disse affekter på overdragelses-tidspunktet.

Sammen med sælger bør du på overtagelsesdagen herudover også aflæse gas, vand, varme, olie med mere. Tallene bruges til at udarbejde en refusionsopgørelse, der er en oversigt over, hvordan køber og sælger fordeler boligens udgifter.

Find din Botjek afdeling

Botjek er landsdækkende med lokale afdelinger over hele Danmark. Det betyder, at vi kender dit nærområde og kan rykke ud med kort varsel. I kraft af vores størrelse kan vi løse små såvel som store tekniske opgaver.

Viden og råd

Renovering

Nybyggeri

Køberrådgivning

Hvad er en byggerådgiver?

Uvildig rådgivning om byggeteknik, lovgivning og markedsforhold.
Læs mere

Energibesparelse

Energirenovering

Energioptimering

Energirenovering – hvad kan betale sig?

Tænk altid energi ind, når der bygges om eller renoveres.
Læs mere