Lasse Poulsen

Bygningssagkyndig og energikonsulent

Lasse Poulsen er bygningssagkyndig og energikonsulent hos Botjek Center Øst.