Ejerskifteforsikring

Tegn en ejerskifteforsikring og undgå ubehagelige overraskelser

Ved at tegne en ejerskifteforsikring er du sikret, hvis der bliver fundet skjulte fejl eller mangler i boligen, der ikke er beskrevet i tilstands- eller elinstallationsrapporten. Forsikringen dækker også, hvis et eller flere forhold er beskrevet forkert i rapporterne. En ejerskifteforsikring vil træde i kraft, når både elinstallations- og tilstandsrapporten er udarbejdet.

Huseftersynsordningen og ejerskifteforsikringen er skabt for at beskytte både sælger og køber . 

I praksis er der udarbejdet nogle regler og retningslinjer for

ejerskifteforsikringen, herunder nogle minimumskrav fastsat af Folketinget. 

Gennem tiden er der sket en række kendelser i Ankenævnet, som i dag danner grundlaget for, hvordan forsikringen dækker.

Ejerskifteforsikringen er forbrugerbeskyttet og lovreguleret af Folketinget.

Inden du kan tegne en ejerskifteforsikring, skal der være udarbejdet en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport på boligen.

En god idé for både køber og sælger

At tegne en ejerskifteforsikring er en gode idé for både køber og sælger af en bolig.

Hvis du som køber ikke tegner en ejerskifteforsikring, overtager du risikoen for gamle fejl og skader, der er opstået før din overtagelse – og som derfor ikke er dækket af din husforsikring.

På den anden side er du som sælger ansvarlig for skjulte fejl og mangler i boligen i 10 år efter salget – medmindre du benytter dig af muligheden i Huseftersynsordningen og har fremlagt et tilbud på ejerskifteforsikring samt tilbudt at betale halvdelen af den.

Vi anbefaler derfor, at der altid tegnes en ejerskifteforsikring i forbindelse med en bolighandel.

Foto af Lars Heise, der er bygningssagkyndig og energikonsulent hos Botjek i Esbjerg og Sønderborg

Det gør ejerskifteforsikringen for sælger og for køber

Når sælger vedlægger et tilbud om en ejerskifteforsikring og tilbyder at betale halvdelen af den billigste fremlagte forsikring, bliver han eller hun frataget størstedelen af sit 10-årige rets- og mangelansvar. Dermed slipper sælger for at bekymre sig om, hvorvidt der kan komme ubehagelige efterregninger på et hus, han eller hun ikke længere ejer.

Ejerskifteforsikringen sikrer også køber imod ubehagelige økonomiske overraskelser ved den nyerhvervede ejendom.

Før i tiden hæftede sælger for et 20-årigt mangelansvar. Det betød, at hvis du som køber opdagede fejl eller skader ved din ejendom, som ikke var sædvanlige, kunne du retsforfølge den tidligere ejer og få sælger til at dække udgifterne eller dele af udgifterne.

Det var en besværlig proces, og selv efter at have fået rettens ord, kunne man ende med en sælger, som ikke havde pengene og derfor ikke kunne bidrage til at udbedre forholdet på ejendommen.

I dag er rets- og mangelansvaret kun 10 år, men langt de fleste sælgere vælger alligevel at benytte sig af reglerne om ejerskifteforsikring under Huseftersynsordningen.

Som køber gør du derfor klogt i at få en ejerskifteforsikring, da du ellers ingen steder har at rette dit krav, hvis sælger vælger at benytte Huseftersynsordningen.

Du kan læse mere om Huseftersynsordningen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164748

Kontakt os for en uforpligtende snak

Udfyld formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
I hverdage mellem kl. 9-15 eller inden for 24 timer.


Høj kundetilfredshed
TrustScore på 4,6. Kunderne vurderer vi leverer en fremragende ydelse.
Høj kvalitet
Vi lever op til byggeriets kvalitetskontrol og yder professionel og uvildig rådgivning.
Hurtig levering
Vi kontakter dig inden for 24 timer og kommer ud til dig inden for 5 hverdage.

Få et uforpligtende tilbud indenfor 24 timer

Ejerskifteforsikring – en splittet regning

Som tidligere nævnt er en ejerskifteforsikring både fordelagtig for køber og sælger – derfor deles udgiften også mellem køber og sælger. Processen er, at sælger vælger forsikringen, der tilbydes til køber. Hvis køber ønsker den valgte forsikring, deler køber og sælger udgifterne med 50% til hver. Hvis køber ikke ønsker den tilbudte forsikring, er sælger ikke forpligtet til at betale mere end 50% af forsikringstilbuddet, der blev foreslået i første omgang. Køber betaler selv den eventuelle merudgift.

Varighed og pris

En ejerskifteforsikring har normalt en varighed på 5-10 år. Prisen varierer fra selskab til selskab, men ligger ofte mellem 15.000 og 30.000 kroner.

Forskellige varianter af ejerskifteforsikring

Der findes forskellige varianter af ejerskifteforsikringer. De findes både med standarddækning og udvidet dækning alt efter, hvad du ønsker. Der er desuden forskel på sandsynligheden for at modtage erstatning hos de forskellige forsikringsselskaber. Derfor anbefaler vi, at du både undersøger forsikringsselskab og de udbudte forsikringstyper, inden du vælger ejerskifteforsikring. Det kan også være en ide at undersøge andre boligkøberes anbefalinger omkring forsikringsselskaberne på Trustpilot.

Du kan læse mere om anbefalingerne fra Forbrugerrådet Tænk omkring ejerskifteforsikring her: 

https://taenk.dk/test-og-forbrugerliv/privatoekonomi-og-aftaler/ejerskifteforsikringer-tjek-dette-foer-du-vaelger

Hvad dækker en ejerskifteforsikring?

En ejerskifteforsikring med standarddækning inkluderer :

 • Udbedring af skader, der allerede er tilstede på overtagelsesdagen, men ikke er nævnt (eller nævnt forkert) i tilstands- eller elinstallationsrapporten
 • Manglende eller nedsat funktion af elinstallationer i og på de forsikrede bygninger
 • Lovliggørelse af ulovlige installationer
 • Byggeudgifter, hvis du skal udbedre skader for at leve op til nutidens krav

Udover ovenstående dækker en ejerskifteforsikring med udvidet dækning:

 • Tilfælde, hvor indretning i boligen er ulovligt udført
 • Eventuelle forhold ved grunden, der skader boligen
 • Ulovlige kloak- og stikledninger uden for fundamentet
 • Rensning af forurenede grunde, hvis myndighederne kræver det
 • Udslip af forbrugsvand, olie eller naturgas i forbindelse med en skade
 • Afrensning af skimmel på indbo

Hvad dækker ejerskifteforsikringen ikke?

En ejerskifteforsikring dækker ikke:

 • Mangler, der er beskrevet i tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten
 • Synlige fejl, man ikke kan undgå at se
 • Fejl og mangler som køber kender til på overtagelsesdagen
 • Småfejl uden den store betydning
 • Fejl og mangler, som må forventes, når husets alder tages i betragtning. Som eksempel kan nævnes skimmelsvamp i gamle huse
 • Skader, der er opstået på grund af manglende vedligeholdelse
 • Udgifter til advokat anvendt i forbindelse med en forsikringsdækning