Fakta om den nye Huseftersynsordning

Den nye huseftersynsordning 

Sikkerhedsstyrelsen har gennem de seneste år arbejdet på en revidering af huseftersynsordningen. Et arbejde, som nu nærmer sig enden, med lancering af nye tilstandsrapporter og eleftersynsrapporter den 1. oktober 2020. Den nye ordning indebærer en lang række ændringer, ikke kun visuelt og grafisk i form at nye rapporter, men også på indholdssiden er der store forandringer.

Den nye tilstandsrapport

 • Helt nyt skadesbegreb, hvor skader fremover anføres med en beskrivelse, en ny risikovurdering og eventuelt en bemærkning.

 • Helt ny karakterskala, visuelt såvel som betydningen heraf.
  De tidligere K-værdier erstattes af farvede huse med helt ny risiko betydning.
 • Kort fortalt kan man sige, at det Grå hus er mindre alvorlige skader, Gult hus er alvorlige skader med risiko for svigt på længere sigt (+2 til 10 år) og Rødt hus er alvorlige skader med risiko for svigt på kort sigt (0 til 2 år). Man kan således heller ikke sige, at den tidligere K2 nu er et gult hus, eller at K3 er et rødt hus osv. 

 • Skaderne vil fremover fremgå på rumniveau i de enkelte bygninger, samt for de udvendige dele af ejendommen, hvorimod det tidligere var på bygningskonstruktionsniveau (tag, gulv, vægge osv.).

  Det betyder blandt andet at skadesomfanget vil være større i de nye tilstandsrapporter. F.eks. en skade på et gulv, som tidligere var anført én gang i rapporten (men beskrevet som fundet i rum A, B og C), vil fremover være 3 enkelte skader i de respektive rum.

 • Nye hustype-beskrivelser med dynamiske opmærksomhedspunkter, som dannes på baggrund af den materialeregistrering, den bygningssagkyndige laver på ejendommen.

 • Nye regler for den bygningssagkyndiges undtagelser af bygninger.
 • Opdatering af sælgeroplysningsspørgsmål med både nye spørgsmål og en mere dynamisk løsning, hvor ens svar giver flere eller færre spørgsmål på baggrund heraf.

 • Allonger udgår af ordningen og erstattes af et nyt revisionssystem. Det betyder, at der fortsat kan laves rettelser i rapporterne inden for deres løbetid, men som reviderede udgaver af den oprindelige rapport, med større overblik til følge.
 • Nyt statsligt IT-system, Husweb i stedet for HEWeb, til udarbejdelse af rapporter (fælles system til både tilstands- og elinstallationsrapporter)

 • Nyt grafisk rapportlayout og med ovenstående indholdsmæssige ændringer, mulighed for at sætte billede af huset på forsiden, ny grafisk visning af tagets restlevetid mv.

  Se et eksempel på den nye tilstandsrapport her 

Den nye elinstallationsrapport

 • Skadesbegrebet ændres ikke i eleftersynet, men grafisk i rapporterne er der indført en helt ny visning.

  I det nuværende eleftersyn er alt samlet pr. rum i én tabel (spørgsmål, deres svar/skader/karakter og de adskillelser, der er lavet i rummet).

  I den nye rapport oplistes først de fundne fejl/skader, i de enkelte rum, men uden spørgsmålet.

  Længere omme i rapporten kommer så en oversigt over de spørgsmål, hvor der ikke er fundet fejl og skader, samt dertil en oversigt over, hvad der har været adskilt.
 • Som for tilstandsrapporten, indføres der en helt ny karakterskala, visuelt såvel som betydningen heraf. De tidligere K-værdier erstattes af farvede symboler med helt ny betydning. Man kan således heller ikke sige, at den tidligere K2 nu er et gult Lyn, eller at K3 er det nye røde "risiko for brand symbol".
 • Skaderne vil i eleftersynet fortsat fremgå på rumniveau i de enkelte bygninger, samt for de udvendige dele af ejendommen.

  Men også i eleftersynet vil der i de nye rapporter være langt flere skader. Det skyldes, at en lang række installationstyper (f.eks. indbygningslamper, elvarme m.fl.) og de i dag generelle spørgsmål for ejendommen, fremover er under hvert eneste rum.

  F.eks. en fejl på en radiator i rum A, B og C, som i dag er én skade, vil fremover fremgå 3 gange i de respektive rum.
 • Sælgeroplysninger indføres for eleftersynet med samme NemID løsning, som der i dag kendes fra tilstandsrapporten.

 • Nyt statsligt IT-system, Husweb i stedet for EEWeb, til udarbejdelse af rapporter (fælles system til både tilstands- og elinstallationsrapporter).

 • Nyt grafisk rapportlayout og med ovenstående indholdsmæssige ændringer, mulighed for at sætte billede af huset på forsiden mv.

  Se et eksempel på den nye elinstallationsrapport her.

Kontakt os for en uforpligtende snak

Udfyld formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
I hverdage mellem kl. 9-15 eller inden for 24 timer.


Høj kundetilfredshed
TrustScore på 4,6. Kunderne vurderer vi leverer en fremragende ydelse.
Høj kvalitet
Vi lever op til byggeriets kvalitetskontrol og yder professionel og uvildig rådgivning.
Hurtig levering
Vi kontakter dig inden for 24 timer og kommer ud til dig inden for 5 hverdage.

Få et uforpligtende tilbud indenfor 24 timer

Overgangsperiode eller hvad er muligt?

I perioden før og efter den 1. oktober 2020 er der vedtaget følgende muligheder som en overgangsordning:

FØR 1/10-2020:

 • Tilstandsrapporter kan laves i det nuværende format frem til 30/9-2020
 • Fornyelser kan ligeledes laves frem til 30/9-2020
 • Alle gyldige tilstandsrapporter er fortsat gyldige indtil gyldighedsperioden udløber

EFTER 1/10-2020:

 • Allonger til gamle tilstandsrapporter kan laves frem til den 31/3 2021 (i hele rapportens gyldighedsperiode)
 • Fornyelse af gammel tilstandsrapport skal ske i det nye format (altså en helt ny rapport med rumopdeling, nyt skadesbegreb mv.).

Hvad betyder det for mig som boligsælger, boligkøber eller ejendomsmægler?

 • De nuværende rapporter samt skadeskarakterer med K-værdier, er en indarbejdet størrelse for alle. Det gælder både for boligsælger, boligkøber, ejendomsmægler og den rapportudførende.

  De nye rapporter med deres nye layout, faglige vurderinger og meget andet nyt, kommer derfor helt naturligt til at tage tid at få indarbejdet på samme måde.

  Men kommer du i tvivl om noget, så kontakt os gerne – har vi ikke svaret, kan vi sikkert skaffe det.
 • Er der tale om en igangværende bolighandel, eventuelt hvor køber er fundet, men rapporterne er udløbet, anbefales det at få disse fornyet inden 1/10-2020.

  De nye rapporter vil kunne give anledning til nye drøftelser om skader, antallet af skader samt vurderingerne heraf (pga. de mange ændringer i rapporterne, som ikke gør dem sammenlignelige).

Vi glæder os til at udarbejde og formidle de nye rapporter til markedet. Og vi arbejder frem til den 1/10 på højtryk for at blive klar til den store omstilling, der kommer.

Hvordan det kommer til at gå de første uger er uvist, ikke mindst i forhold til de mange nye IT-systemer, som ikke hidtil er testet i den skala.

Men vi er fortrøstningsfulde og er sikre på, at der nok skal blive leveret rapporter inden for de i dag velkendte rammer.

Og husk - Har du spørgsmål til rapporterne eller faglige emner, så tøv ikke med at kontakte os.