Sådan får du bedst dit hus gjort klart til vinteren

Vinteren er ikke bare hård for os mennesker - dit hus står ude i vind og vejr hele året, og særligt vinteren kan være hård ved det.

Alt fra stormvejr, hagl, fygesne og ekstra kolde temperaturer sætter sine mærker på dit hus. Og når vand eller sne trænger ind,

kan det føre til revner i sokkel og murværk såvel som tag.

Vand er en hyppig fjende for din bolig, eftersom det nemt kan resultere i råd og andre skader, der nedbryder husets træværk og indvendige konstruktion. Og så kan det også føre til svamp.

Det er vigtigt, at husets klimaskærm er tæt

Klimaskærmen er den udvendige side på dit hus. Den inkluderer alt fra tag og ydermure til døre, vinduer og kattelemme.

Hvis klimaskærmen ikke er tilstrækkelig tæt, får vand lettere ved at trænge ind og spolere isolering, beskadige bærende konstruktioner og et væld af andre skader.

Ovenlysvinduer og skorsten er andre typiske steder, hvor vand kan trænge ind som ubuden gæst og skabe ravage.

Men hvor klimaskærmen oftest er hårdest presset, og hvor vand hyppigt har nemmest ved at trænge igennem, er i overgangene mellem forskellige materialer.

Derfor bør du regelmæssigt tjekke de steder, hvor der er lavet diverse inddækninger eller fuget mellem sprækker eller hjørner.

Sørg for at taget er tæt, før det er for sent

Det er ikke nogen hemmelighed, at taget er ét af husets mest udsatte områder — især for regn, sne og andet, der daler ned fra oven.

365 dage om året skal taget kunne modstå skiftende vejr, temperaturer og andre forskellige ting, som kan udfordre dets tæthed. Husk derfor at få det tjekket, før det er for sent.

 • Sidder tagbelægningen fast?
 • Kan du se synlige skader såsom revnede tagsten?
 • Og hvad med skorstenen – ser den 100% intakt ud?

Spørgsmålene er mange, og skaderne kan ofte være svære at få øje på.

Hvis du på noget tidspunkt mistænker utætheder eller revner, er det vigtigt, at du holder godt øje med det og tager fat i en professionel, før det er for sent.

Her hjælper vi selvfølgelig gerne med personlig rådgivning og eksperthjælp.

Tjek for revner i murværk og sokkel — især hvis huset har kælder

Gennemgå meget gerne hele husets facade og notér eventuelle revner og huller. Alle revner og huller er ikke nødvendigvis et problem, da det ikke per automatik betyder, klimaskærmen er beskadiget. Men det er trods alt en god idé at få udbedret, hvis du er bare den mindste smule i tvivl.

Sådan sikrer du bedst, at vand og fugt ikke trænger igennem via jorden eller regnvand, der løber ned af husets facade. Især hvis du har kælder, er det klogt at tjekke soklen efter for åbninger og andre potentielle skader.

Det er forholdsvis nemt at starte med en visuel inspektion, hvor du ikke gør meget mere end at se godt efter og måske banke på soklen med dine knoer eller en blød hammer. Og hvis dit hus har facader af træ, kan du især holde øje med tegn på råd og afskalninger i maling (specielt omkring vinduer og døre).

Hvis du falder over en hul lyd, kan det være tegn på fugt. Et andet tegn er typisk løst sokkelpuds.

I visse tilfælde kan du selv fikse problemet med mørtel, men hvis du ikke er helt sikker i brugen heraf eller hvordan du bedst fylder hullet ud, anbefaler vi klart, at du kontakter en professionel.

Kontakt os for en uforpligtende snak

Udfyld formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
I hverdage mellem kl. 9-15 eller inden for 24 timer.


Høj kundetilfredshed
TrustScore på 4,6. Kunderne vurderer vi leverer en fremragende ydelse.
Høj kvalitet
Vi lever op til byggeriets kvalitetskontrol og yder professionel og uvildig rådgivning.
Hurtig levering
Vi kontakter dig inden for 24 timer og kommer ud til dig inden for 5 hverdage.

Få et uforpligtende tilbud indenfor 24 timer

Har du renset tagrenderne for nylig?

Blade og andet affald kan hobe sig op i tagrender og blokere regnvand og smeltet sne, så det ikke kan løbe væk. Risikoen er, at tagrenden løber over og vandet render ned af facaden i stedet.

Det er én af årsagerne til fugt-, råd- og vandskader, der i værste tilfælde kan trænge gennem ydervæggen og ind i boligen. Her kan det udvikle sig til svamp.

Tjek derfor også udluftningshætter og ventilationskanaler, så de ikke er tilstoppede.

Sådan tester du, om vinduer er tætte

Det er ikke kun træls med utætte døre og vinduer - det koster også knaster, eftersom det påvirker varmeforbruget.

Og så kan det også føre til en række andre og mere alvorlige skader, hvis det ikke bliver udbedret, før det er for sent. Derfor er det ekstra vigtigt, at døre og vinduer (og kattelemme) lukker ordentligt til. Fuger skal være tætte og lister skal gerne også sidde solidt fasttømret.

Hvis du er i tvivl og gerne vil tjekke, om et vindue er utæt, kan du eventuelt sætte et stykke papir mellem vinduet og karmen, før du lukker det. Sørg for, papiret sidder godt i klemme. Træk det så til dig.
Hvor stor modstand mærker du?

Hvis det er forholdsvis nemt at trække papiret ud, kan det betyde, at tætningslisten rundt om vinduet trænger til at blive skiftet ud. Eller, hvis du er heldig, kan det være, det er nok at justere beslag og/eller hængsler.

Ved du, hvordan du undgår frostsprængninger?

For at undgå frostsprængninger er det vigtigt, at rør i ofte oversete rum, såsom loft og skunk, er isolerede. Ved frostgrader kan det også være afgørende, at du lukker for vandforsyningen til alle vandhaner udenfor.

Hvis du har et fritidshus eller andre boliger, du typisk ikke befinder dig i, i længere perioder, er det klogt at tømme alle rør for vand. Ellers risikerer du nemlig, at vandrester i røret kan føre til sprængninger.
En måde du kan gøre det, er ved at lukke for hovedhanen og lade alle vandhaner løbe ud.

Vores bedste råd til at begrænse vinterskader

Er skaden sket, er det vigtigt, at du bedst muligt begrænser skaden - specielt i det kolde vintervejr, hvor efterfølgerne risikerer at være endnu større end ellers. Frostvejr, sne og tøbrud kan nemlig have omfattende følger. Hold derfor især øje med:

Fygesne på loftet

Fygesne trænger typisk ind ad små revner. Når den sne så senere smelter, måske først langt senere, kan det medføre skader på huset, der ikke altid dækkes af forsikringen. Tjek derfor jævnligt loftet for sne i perioder med snevejr.

Hvis du opdager sne:

 • Først skridt er at fjerne sneen med en kost eller fejebakke.
 • Tjek herefter isoleringen. Er den blevet gennemvåd, skal den fjernes, så der ikke opstår fugtskader.
 • Find indgangspunktet. Om muligt find ud af, hvor sneen er kommet ind og gør, hvad du kan for at forhindre, der kommer mere sne ind fremover.
 • Dokumentér skaden med tydelige billeder.
 • Anmeld skaden til din forsikring.

Frostsprængte rør

Eventuelle frostsprængninger i rør bliver typisk først synlige, når frosten er tøet og vandet strømmer ud alle steder bortset fra, hvor det er meningen.

Hvis du står i den situation, så husk:

 • Luk for vandet ved hovedhanen.
 • Flyt alle ting, der ikke kan tåle vand.
 • Om muligt, fjern vandet.
 • Dokumentér skaden med tydelige billeder.
 • Anmeld skaden til din forsikring.

Tøbrud

Når tøvejret vender tilbage og sneen begynder at smelte, kan det føre til problemer, hvis mængden af smeltet vand er større end normalt.

Hvad gør du så?

 • Sørg for at skovle snedriver væk, der ligger op ad huset, så smeltevand ikke siver ind gennem utætheder.
 • Flyt alting, der ikke kan tåle vand.
 • Om muligt, få fjernet vandet ved at samle det i spande, tønder, etc.
 • Undersøg kælderskakte, lyskasser og andre steder, hvor der kunne have opsamlet sig store mængder sne i løbet af vinteren.
 • Dokumentér skaden med tydelige billeder.
 • Anmeld skaden til din forsikring.

Snetrykskade

Det er ikke altid, at forskellige tage - såsom tage med lav hældning, flade tage og lette tage på drivhus, udhus og carport - kan modstå vægten af store mængder sne. Buer taget nedad, er det tegn på snetrykskade.

Hvad kan du gøre?

 • Gør, hvad du kan for at stive taget af.
 • Flyt sneen, medmindre det er usikkert eller uforsvarligt. Især hvis der er tale om større mængder sne, kan det være klogt at kontakte professionelle.
 • Dokumentér skaden med tydelige billeder.
 • Anmeld skaden til din forsikring.

Vi hjælper dig gerne

Hvad end du har et specifikt spørgsmål eller søger generel rådgivning, er du altid velkommen til at kontakte os.