Vigtigheden af ventilation for gasbeholdere

Installationer med gasbeholdere er altid underlagt en potentiel risiko for lækage. Disse kan opstå fra en defekt slange, en utæt pakning eller andre tekniske problemer på det udstyr, som gasbeholderne er tilkoblet.

Selvom gasflasker er designet til at være så sikre som muligt, er det vigtigt at være opmærksom på risikoen for lækage og de potentielle farer, det kan medføre.

Ventilation af vigtig for sikkerheden

Ifølge bekendtgørelsen for gasinstallationers sikkerhed, er der et klart og fastlagt krav om tilstrækkelig ventilation ved alle gasinstallationer.

Formålet med dette krav er at minimere risikoen for en farlig ophobning af gas, der kan resultere i forgiftning eller i værste fald en eksplosion.

Dette gør det essentielt at gasinstallationer er placeret i områder, hvor der er ordentlig ventilation for at sikre, at eventuel lækage af gas kan afledes på en sikker måde.

Rummet størrelse er ikke den afgørende faktor i denne sammenhæng, men derimod gaskoncentration.

Sikkerhedsstyrelsen har modtaget rapporter om eksplosioner i alt fra skabe under gasgrill til haveskure og campingvogne, og forgiftningshændelser har også fundet sted.

Søren Assenholt Muff, afdelingschef i Sikkerhedsstyrelsen udtaler: "Flaskegas er tilsat et lugtstof, og det gør, at utætheder ofte opdages, før det går galt. Men hvis gassen siver ud, uden at der er nogen i nærheden, skal der kun en gnist til at starte en eksplosion."

Til trods for at antallet af gasrelaterede eksplosioner i Danmark årligt er relativt lavt, understreger Søren Assenholt Muff, at konsekvenserne kan 

være alvorlige, både med hensyn til skade på mennesker og ejendomme.

Søren Assenholt Muff understreger derfor også vigtigheden af ordentlig ventilation i alle rum, hvor gasflasker opbevares.

Dette gælder uanset om gasflasken er forbundet til et apparat, der anvendes i rummet, eller om gasflasken opbevares der om vinteren.

Fem nyttige tips om flaskegas

Bruger du flaskegas, er det vigtigt, at du har styr på sikkerheden i forhold til anvendelse og opbevaring. Herunder har vi samlet Sikkerhedsstyrelsens 5 tips om flaskegas.

 • Brug kun godkendt udstyr

  Følg altid vejledningen til dit nye gasudstyr. Sørg for at gasflasken er CE-mærket og har en dansk brugsanvisning. Anvend aldrig udstyr indendørs, der er mærket "kun til udendørs brug".

 • Sørg for at gas og flaske er kompatible

  Medbring din brugsanvisning, når du køber en gasflaske, for at sikre, at tingene er kompatible.

 

 • Sørg for korrekt tilslutning af gasflasken

  Sluk apparatet og luk ventilen, før du udskifter gasflasken. Kontroller, at regulatoren er korrekt installeret, før du åbner for gassen.

  Anvend sæbevand for at tjekke for utætheder i samlingerne.

 • Sørg for korrekt opbevaring af gasflasker

  Sørg for, at alle ventiler er lukket, når udstyret ikke er i brug. Det gælder også for tomme flasker. Afbryd flasken, når udstyret ikke

skal bruges i længere tid. Gasflasker skal altid opbevares i oprejst position, både under brug og når den opbevares. Opbevar aldrig mere end én reserveflaske indendørs. Undgå at opbevare gasflasker i kælderen.

 • Gør det til en vane at tjekke gasslangen regelmæssigt

  Hvis en gasslange viser tegn på slid, er blegnet fra sollys, eller har sprækker i gummiet, skal gasslangen udskiftes.

Kilde: Sikkerhedsstyrelsen