Anke Gerdes

Bygningssagkyndig og energikonsulent

Anke Gerdes er bygningssagkyndig og energikonsulent hos Botjek Center Midt- og Vestjylland.