Carl Johan Sørensen

Bygningssagkyndig og energikonsulent

Carl Johan Sørensen er bygningssagkyndig og energikonsulent hos Botjek Center Nordjylland.