Flemming Jørgensen

Bygningssagkyndig og Energikonsulent

Flemming Jørgensen er bygningssagkyndig og energikonsulent hos Botjek Center Nordjylland.