Frederik Bojsen Jensen

Bygningssagkyndig og Energikonsulent

Frederik Bojsen Jensen er bygningssagkyndig og energikonsulent hos Botjek Center Midt- og Vestjylland.