Gert Backman

Centerdirektør og Partner, Bygningssagkyndig og energikonsulent