Gert Lomholt

Partner, centerleder, bygningssagkyndig og energikonsulent