Henrik Lundgaard

Bygningssagkyndig og Energikonsulent

Henrik Lundgaard er bygningssagkyndig og energikonsulent hos Botjek Center Sønderjylland og Botjek Center Sydvestjylland.