Irene Blomberg

Administrativ leder

Irene Blomberg er administrativ leder hos Botjek Center Fyn.