Irene Blomberg

Administrativ leder og energikonsulent

Irene Blomberg er administrativ leder og energikonsulent hos Botjek Center Fyn.