Jan Gjerlevsen

Bygningssagkyndig og Energikonsulent

Jan Gjerlevsen er bygningssagkyndig og energikonsulent hos Botjek Center Sønderjylland og Botjek Center Sydvestjylland.