Klaus Christensen

Bygningssagkyndig og energikonsulent

Klaus Christensen er bygningssagkyndig og energikonsulent hos Botjek Center Østjylland.