Lars Heise

Partner, bygningssagkyndig og energikonsulent

Lars Heise er partner, bygningssagkyndig og energikonsulent hos Botjek Center Sønderjylland og Botjek Center Sydvestjylland.