Lars Lillienskjold

Bygningssagkyndig og Energikonsulent EM, EM+

Lars Lillienskjold er bygningssagkyndig og energikonsulent hos Botjek Center Nordjylland.