Lars Vestergaard

Partner, centerleder, bygningssagkyndig og energikonsulent

Lars Vestergaard er partner, centerleder, bygningssagkyndig og energikonsulent hos Botjek Center Midt- og Vestjylland.