Laurits Lykke Jensen

Bygningssagkyndig og energikonsulent

Laurits Lykke Jensen er bygningssagkyndig og energikonsulent hos Botjek Center Midt- og Vestjylland.