Nick Elisiussen er CFO på hovedkontoret hos Botjek.