Ole Dammark Knudsen

Partner, bygningssagkyndig og energikonsulent

Ole Dammark Knudsen er partner, bygningssagkyndig og energikonsulent hos Botjek Center Midt- og Vestjylland.