Per Hyttel Mortensen

Bygningssagkyndig og energikonsulent

Per Hyttel Mortensen er bygningssagkyndig og energikonsulent hos Botjek Center Nordjylland.