Steen Jessen er IT-Chef på hovedkontoret hos Botjek.