Tina Vendelbo Nielsen

CFO, Projektforretningen

Tina Vendelbo Nielsen er CFO for Projektforretningen hos Botjek Center Sydvestjylland og Botjek Center Sønderjylland.