Tina Vendelbo Nielsen

Koordinator

Tina Vendelbo Nielsen er CFO for Projektforretningen hos Botjek Center Sydvestjylland og Botjek Center Sønderjylland.