Torsten Hoffmann

Bygningssagkyndig og Energikonsulent

Torsten Hoffmann er bygningssagkyndig og energikonsulent hos Botjek Center Sydvestjylland.