Hvad betyder de nye symboler i el-installationsrapporten?

1. oktober 2020 blev el-installationsrapporten opdateret visuelt ligesom vurderingssystemet blev ændret. Det betyder, at 4 symboler nu indikerer de forskellige fejl i stedet for den tidligere benyttede K-skala.

El-installationsrapporten bliver nu indledt med en vejledning til, hvordan du læser den. Herefter følger oversigten over fejltyper og til sidst generel information om huseftersynsordningen.

Hvorfor har Sikkerhedsstyrelsen ændret el-installationsrapporten?

Sikkerhedsstyrelsen har ændret el-installationsrapporten på baggrund af tilbagemeldinger fra mange forbrugere, som har givet udtryk for, at den var uoverskuelig og svær at forstå.

Sikkerhedsstyrelsen har således ændret el-installationsrapporten ud fra et ønske om at give bedre indblik i ejendommens tilstand og eventuelle behov for renovering.

Derfor har formålet været at gøre rapporten mere enkel og dermed lettere at forstå.

På dette link kan du se et eksempel på den nye el-installationsrapport.

Nye symboler i el-installationsrapporten

Før 1. oktober 2020 blev K-skalaen benyttet (K1, K2, K3) til at beskrive fejl i el-installationsrapporten. I den nye el-installationsrapport er K-skalaen erstattet af 4 symboler.

I el-installationsrapporten beskriver de 4 symboler alle fejl, som omhandler ulovlige forhold og desuden bliver det beskrevet, hvilke risici fejlene medfører.

Afdækker el-teknikeren fejl ved el-installationerne i en ejendom under et el-eftersyn vælger teknikeren én af de fire symboler med nedenstående tilhørende standardbeskrivelse for hver konstateret fejl.

GUL lyn - risiko for stød
RØD flamme - risiko for brand
FORBUDSSYMBOL - ulovlige elinstallationer
SPØRGSMÅLSTEGN - undersøges nærmere

De fire symboler giver dig et hurtigt overblik over eventuelle fejl i en bolig. Alle fejl i el-installationer er ulovlige. Nogle fejl er udelukkende ulovlige, mens andre både er ulovlige og udgør risiko for brand eller stød.

Til hver vurdering af en fejl er der knyttet en beskrivende tekst, der præciserer hvad fejlen består i og dermed også fortæller, hvordan du kan udbedre fejlen.

Kontakt os for en uforpligtende snak

Udfyld formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
I hverdage mellem kl. 9-15 eller inden for 24 timer.


Høj kundetilfredshed
TrustScore på 4,5. Kunderne vurderer vi leverer en fremragende ydelse.
Høj kvalitet
Vi lever op til byggeriets kvalitetskontrol og yder professionel og uvildig rådgivning.
Hurtig levering
Vi kontakter dig inden for 24 timer og kommer ud til dig inden for 5 hverdage.

Få et uforpligtende tilbud indenfor 24 timer

Eksempler på beskrivelse af fejltyper

I oversigten herunder kan du se eksempler på beskrivende tekster til de fire typer symboler: 

Eksempler på rød flamme:

 • Der mangler dåse bag/over et lampeudtag
 • Der er for lille afstand til termisk isolering ved belysningsarmatur
 • Der er ingen sikringer installeret i lavvoltinstallationen

Eksempler på gul lyn:

 • Der er en dåse, roset eller lampeudtag, der mangler låg
 • Fastmonteret lampe mangler skærm
 • Kapslingen af eltavlen er defekt

Eksempler på forbudssymbol:

 • Kabler mangler fastgørelse
 • Kabler eller rør er ikke ført korrekt ind i dåse bag lampeudtag
 • Eltavlen mangler mærkning om max. sikringsstørrelse

Eksempler på spørgsmålstegn:

 • Dåser bag lampeudtag er ikke installeret efter fabrikantens anvisninger – der er én eller flere skruer gennem bunden af dåse
 • Det bør undersøges nærmere, om der er dåser bag lampeudtag og de er installeret korrekt, da dæksel er limet fast og adskillelse ikke er mulig uden synlige følgeskader på væg og tapet

 

El-eftersynet er ikke blevet ændret

Ændringerne af el-installationsrapporten for at gøre den mere enkel og lettere at forstå, har ikke ændret på, hvordan et el-eftersyn bliver gennemført.

Lovgivningen bag er således ikke ændret og det er samme forhold som tidligere, der bliver gennemgået ved et el-eftersyn.