Huseftersynsordningen

Hvad er huseftersynsordningen?

Huseftersynsordningen er en ordning, der er indført i forlængelse af loven om forbrugersikkerhed ved køb og salg af fast ejendom med det formål at sikre mod uforudsete økonomiske overraskelser ved køb og salg af bolig efter boligen har skiftet ejer.

Huseftersynsordningen er således en forudsætning for, at der kan tegnes en ejerskifteforsikring, som dækker alle de potentielle fejl og mangler, der allerede er til stede på ejendommen ved overtagelsesdagen, men som ikke er blevet opdaget ved huseftersynet og derfor ikke er nævnt i tilstands- eller elinstallationsrapporten.

Det er imidlertid frivilligt, om du vil benytte dig af mulighederne som huseftersynsordningen giver.

Hvad dækker huseftersynsordningen over?

Når du sælger en bolig, har du som sælger ansvaret for boligens tilstand i 10 år efter, du har solgt boligen og hæfter for de skader, der måtte være på boligen, da du solgte den. Sælger kan imidlertid blive fritaget for dette ansvar, med et tilbud til køber om ejerskifteforsikring, hvor sælger betaler halvdelen af forsikringspræmien på ejerskifteforsikringen.

For at give tilbud på en ejerskifteforsikring stiller forsikringsselskaber krav om, at der bliver udarbejdet en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport – samlet benævnt huseftersyn.

Huseftersynet bliver udført af en beskikket bygningssagkyndig og en autoriseret elinstallatør – alternativ en ansat i et firma, som er autoriseret som elinstallatør-firma. I nogle virksomheder kan det godt være én og samme person, der opfylder kravene til at udarbejde begge rapporter.

Med udgangspunkt i gennemgangen af boligen bliver der udarbejdet henholdsvis en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport.

Hvad betyder huseftersynsordningen for sælger af en bolig?

Når du sælger en bolig, bør du overveje at benytte huseftersyns-ordningen, der fratager dig dit 10-årige ansvar for skjulte fejl og mangler. Det gør du ved at forsyne køber med:

 • En tilstandsrapport og en elinstallationsrapport
 • Et tilbud om ejerskifteforsikring
 • Og en erklæring om, at du vil betale halvdelen af præmien til ejerskifteforsikringen

Som sælger er det dig, der skal bestille tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten. Det er også en mulighed at få din ejendomsmægler til at formidle kontakt til et forsikringsselskab, der så finder en bygningssagkyndig.

Det er desuden også dig, der skal besvare en række spørgsmål om boligen. Spørgsmålene og dine svar bliver således en del af tilstandsrapporten.

Det er vigtigt, at den byggesagkyndige og elinstallatøren har adgang til alle rum, som de ønsker, når de kommer hjem til dig for at lave deres rapporter.

Hvis der er rum, som sælger bevidst har gjort utilgængeligt eller sælger ikke vil give adgang til og som dermed ikke er muligt at besigtige, vil det fremgå af rapporten som "gjort utilgængeligt" og i det tilfælde dækker ejerskifteforsikringen ikke.

Der kan dog også være steder, hvor det er svært at komme til at undersøge. Et godt eksempel kan være i en krybekælder. I det tilfælde vil der ofte blive noteret "utilgængeligt".

Det betyder, at det har været for besværligt at komme til at undersøge det pågældende rum. I sådanne tilfælde dækker ejerskifteforsikringen stadig.

Kontakt os for en uforpligtende snak

Udfyld formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
I hverdage mellem kl. 9-15 eller inden for 24 timer.


Høj kundetilfredshed
TrustScore på 4,6. Kunderne vurderer vi leverer en fremragende ydelse.
Høj kvalitet
Vi lever op til byggeriets kvalitetskontrol og yder professionel og uvildig rådgivning.
Hurtig levering
Vi kontakter dig inden for 24 timer og kommer ud til dig inden for 5 hverdage.

Få et uforpligtende tilbud indenfor 24 timer

Hvad betyder huseftersynsordningen for køber af en bolig?

Huseftersynsordningen er vigtig for dig, der vil købe en bolig. Det er den fordi, du gennem tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten får tegnet et væsentligt tydeligere billede af hvilken bolig, du er ved at købe.

Desuden er du sikker på, at du er dækket af en ejerskifteforsikring, hvis der skulle vise sig at være nogle fejl og mangler på boligen, da du købte den.

Det kan være med til at spare dig for ubehagelige overraskelser og potentielt rigtig mange penge.

Det er imidlertid væsentligt at være opmærksom på, at huseftersynsordningen dog kun omfatter større og synlige skader på huset.

Klassiske eksempler på dette kan være:

 • Revnede tagsten
 • Defekte fuger i murværk
 • Fliser der mangler vedhæftning på badeværelset

I tilstandsrapporten vil du således ikke kunne læse om, at der eksempelvis er fugt i kælderen i et gammelt hus, hvor dette er forventeligt.

Så selvom du er godt dækket ind med huseftersynsordningen, er det stadig en god idé at få en uvildig byggesagkyndig til at komme ud at se på den bolig, du er ved at købe, inden du sætter din underskrift på købsaftalen.

Han eller hun vil således også kunne fortælle dig, hvilke udgifter du kan forvente for at udbedre eventuelle fejl og mangler, der sætter boligen i den stand, du ønsker.

Hvilke typer bolig hører ind under huseftersynet?

Huseftersynsordningen dækker følgende boligtyper:

 • Parcelhuse
 • Rækkehuse
 • Villalejligheder
 • Ejerlejligheder
 • Sommerhuse
 • Ideelle anparter
 • Nedlagte landbrugsejendomme
 • Landbrugsejendomme, hvor et køb er betinget af, at landbrugspligten ophæves ifm. salget
 • Blandede bolig og erhverv (på visse betingelser)

Når du sælger én af disse typer bolig, har du mulighed for at benytte huseftersynsordning, hvorved du vil være fritaget for dit 10-årige ansvar.

Huseftersyn til fast pris

Hos Botjek har vi et stærkt team af bygningssagkyndige og elteknikere, der er specialister i at udarbejde huseftersyn.

Vi har afdelinger placeret rundt om i landet og har også et stort kendskab til dit lokalområder.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at få en fast pris på et huseftersyn af din bolig.