Hans Kristiansen

Bygningssagkyndig og Energikonsulent EM, EM+

Hans Kristiansen er bygningssagkyndig og energikonsulent hos Botjek Center Trekanten og  Botjek Center Østjylland.