Henrik Ludvigsen

Bygningssagkyndig og Energikonsulent

Henrik Ludvigsen er bygningssagkyndig og energikonsulent hos Botjek Center Trekanten.