Jan Heiner Nielsen

Bygningssagkyndig og Energikonsulent

Jan Heiner Nielsen er bygningssagkyndig og energikonsulent hos Botjek Center Trekanten.