Jan Svale

Bygningssagkyndig og Energikonsulent

Jan Svale er bygningssagkyndig og energikonsulent hos Botjek Center Trekanten.