Kristian Otzen

Eltekniker og Energikonsulent

Kristian Otzen er eltekniker og energikonsulent hos Botjek Center Trekanten.