Martin Ibsø

Elinstallatør og eltekniker

Martin Ibsø er elinstallatør på kædekontoret hos Botjek og eltekniker hos Botjek Center Øst.