Thomas Henriksen

Eltekniker

Thomas Henriksen er eltekniker hos Botjek Center Øst.